Akčné a riadiace plány aliancie Ulysseus schválené na zasadnutí jej Riadiacej rady

Akčné a riadiace plány aliancie Ulysseus schválené na zasadnutí jej Riadiacej rady

Dňa 27. apríla 2021 sa uskutočnilo prvé oficiálne zasadnutie Riadiacej rady Európskej univerzity Ulysseus. Toto podujatie malo dva hlavné ciele – schváliť akčné plány pracovných balíkov, riadiace plány a zloženie členov výborov aliancie a tiež predstaviť plán činnosti aliancie na rok 2021. Všetky body programu schôdze boli jednomyseľne schválené.


„Toto stretnutie predstavuje začiatok realizačnej fázy aliancie Ulysseus,“ zdôraznil vo svojom privítaní Miguel Ángel Castro, rektor Univerzity v Seville (Španielsko) a predseda Riadiacej rady aliancie Ulysseus.

„Zloženie našej Riadiacej rady je veľmi široké a participatívne, vrátane členov univerzitných komunít a našich asociovaných partnerov.“ Castro taktiež vyjadril vďaku členom za to, že prijali zodpovednosť za účasť v tejto rade, najvyššej rozhodovacej autorite Európskej univerzity Ulysseus.

Riadiaca rada aliancie Ulysseus má 40 členov – 20 mužov a 20 žien. „Budeme tvrdo pracovať na tom, aby sme udržali túto rodovú rovnováhu vo všetkých našich výboroch a aktivitách, kedykoľvek je to možné,“ dodal Castro.

„Je nesmierne pôsobivé počuť koľko sme za tieto mesiace dosiahli,“ uviedol Kokko Teemu, prezident Univerzity aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). „Veľmi ma teší, keď počujem o pokroku v našom projekte Európskej univerzity,“ vyjadril sa Jeanick Brisswalter, prezident Univerzity Côte d’Azur (Francúzsko).

„Som presvedčená, že na konci našej cesty budeme mať skvelú Európu,“ dodala Nicoletta Dacrema za Univerzitu v Janove (Taliansko). Andreas Altmann, rektor MCI Podnikateľskej školy® (Rakúsko) poďakoval tímu aliancie Ulysseus za vynaložené úsilie: „Sme veľmi radi, že vidíme kolegov z rôznych inštitúcií navzájom spolupracovať a ťahať za jeden koniec.“

„Verím, že čoskoro budeme mať možnosť stretnúť sa navzájom tvárou v tvár,“ zaželal rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť.

Generálna koordinátorka aliancie Ulysseus Carmen Vargas predstavila zhrnutie prípravnej fázy aliancie a plán jej činnosti na rok 2021. „Týmto zasadnutím Riadiacej rady sa skutočne končí prípravná fáza a štartujeme začiatok implementačnej fázy,“ poznamenala Vargas. „V máji, konkrétne 11. mája, plánujeme otvorené podujatie, Open Event, na prezentáciu našej aliancie a jej inovačných hubov verejnosti.“