Ulysseus začína svoju cestu Európskej univerzity stretnutím šiestich rektorov partnerských univerzít

Ulysseus začína svoju cestu Európskej univerzity stretnutím šiestich rektorov partnerských univerzít

Európska univerzita Ulysseus začala svoju cestu vo štvrtok, 17. decembra, úvodným stretnutím za účasti šiestich rektorov partnerských univerzít aliancie. Miguel Ángel Castro, rektor Univerzity v Seville (koordinátor projektu), vo svojom uvítacom príhovore zablahoželal prítomným k úspešnosti aliancie Ulysseus ako jednej zo 41 Európskych univerzít, ktoré majú byť jednou z univerzít budúcnosti: „Je to veľký úspech, veľká česť a zároveň skutočná výzva pre nás všetkých viesť tento úžasný projekt.“

Po predstavení projektu vo februári tohto roku a jeho následnom schválení v júli, „teraz je to začiatok hry,“ zdôraznil Jeanick Brisswalter, prezident Université Cote d’Azur (Francúzsko): „V Nice sme pripravení – zostavili sme veľmi dobrý tím a teraz už len očakávame spustenie prác na našom skvelom projekte.“

„Názov projektu je inšpirovaný jedným z najslávnejších gréckych hrdinov,“ poukázal Federico Delfino, rektor Univerzity v Janove (Taliansko). „V skutočnosti je to rovnako ambiciózne a všestranné ako starý muž Ulysses.“ Ulysseus začína náročnú 10-ročnú cestu s rovnakým nadšením a odhodlaním ako hrdina Odissey. Počas prvých troch rokov trvania projektu krytého z fondov EÚ sa iniciatíva zameria na svoje úsilie v oblasti navrhovania a spoluvytvárania spoločných štruktúr riadenia a manažmentu, ako aj pilotných programov pre rôzne činnosti. Do roku 2030 bude Ulysseus konsolidovaná ako medzinárodne atraktívna, otvorená, na jednotlivca zameraná, excelentná podnikateľská Európska univerzita.

„Na Slovensku je jednou z vážnych tém diskusie potenciálna integrácia univerzít s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávacích, výskumných, vývojových a inovačných aktivít, ako aj zvýšiť ich atraktivitu pre domácich i zahraničných študentov,“ komentoval Anton Čižmár, prorektor zodpovedný za inovácie a prenos technológií Technickej univerzity v Košiciach (Slovensko) v zastúpení rektora Stanislava Kmeťa, ktorý sa nemohol osobne zúčastniť. „Ulysseus by mohla byť veľmi dobrou praxou.“

„Vnímam Európu ako našu nádej, našu budúcnosť a zo strategického hľadiska aj náš osud,“ zdôraznil Andreas Altmann, rektor MCI | Podnikovohospodárskej školy (Rakúsko). „Preto by sme všetci na akademickej pôde, vo vzdelávaní a vede, v politike, obchode, kultúre, umení a vo všetkých ostatných odvetviach mali robiť všetko pre to, aby sme vytvorili spoločné príležitosti na celom kontinente.“

„Vo Fínsku je teraz najtemnejšie obdobie v roku. Momentálne dostávame 5 hodín a 51 minút denného svetla, “uzavrel Teemu Kokko, prezident Univerzity aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). „Z toho dôvodu potrebujeme veľa žiaroviek. Pre nás je Ulyseus veľmi dôležitou žiarovkou.“

Schválené jednomyseľne

Stretnutie tiež viedlo k jednomyseľnému schváleniu riadiacej štruktúry Ulysseus, ako aj zloženia Medzinárodného poradného výboru a výboru pre dohľad Radar, čo je štruktúra pre pozorné sledovanie projektu, ktorá sa snaží stať sa referenciou pre krátkodobé monitorovanie a dlhodobé zmeny v ekonomike, spoločnosti, na trhu práce a v kompetenciách.

Ulysseus, ktorý je v súčasnosti vo fáze plánovania, prejde do výkonnej fázy v marci 2021, keď Rada guvernérov Ulysseus počíta so všetkými svojimi menovanými členmi.

Carmen Vargas, generálna koordinátorka aliancie a prorektorka pre internacionalizáciu Univerzity v Seville, počas svojej prezentácie vykonávacej správy aliancie (video k dispozícii v angličtine) poukázala na rôzne satelitné návrhy projektov, ktoré už boli predložené v rámci programov Erasmus + a Horizont 2020: „Tieto návrhy sú súčasťou nášho plánu udržateľnosti. Tieto, a sme presvedčení, že ešte mnoho ďalších, nám pomôže prekročiť financovanie EK pre Ulysseus a prejsť na ďalší krok po roku 2023. “