16 Ulysseus-opiskelijaa osallistui Euroopan viralliseen opiskelijakokoukseen Strasbourgissa

16 Ulysseus-opiskelijaa osallistui Euroopan viralliseen opiskelijakokoukseen Strasbourgissa

Euroopan virallisen opiskelijakokouksen avajaisistunto “European Student Assembly” järjestettiin Strasbourgissa Ranskassa 3.-4. maaliskuuta. Tapahtumaan osallistui yhteensä 275 opiskelijaa 38 Eurooppa-yliopistoallianssista, Ulysseuksesta mukana oli 16 opiskelijaa. Opiskelijat keskustelivat tulevaisuuden Euroopasta, sen haasteista ja muotoilivat kehitysehdotukset Euroopan komissiolle. Tapahtumaan haki yli 800 opiskelijaa ympäri Eurooppaa, Ulysseus-korkeakouluista hakemuksia tuli yhteensä 65.
Opiskelijakokousta isännöi Strasbourgin yliopisto yhteistyössä Grenoble-Alpes yliopiston, Sciences Po ja CY Cergy Paris yliopiston kanssa. Eurooppa-yliopistoalliansseista järjestätahoina toimivat EPICUR, Unite!, CIVICA ja EUTOPIA-allianssit.

Opiskelijat jaettiin kymmeneen eri paneeliin, joista jokainen käsitteli yhtä eurooppalaista tulevaisuuden haastetta. Opiskelijoiden lisäksi paneeleihin kuului alan asiantuntijoita, jotka auttoivat opiskelijoita valmistelemaan materiaalit kokousta varten ja muotoilemaan kehitysehdotukset Euroopan komissiolle, jonka jälkeen ehdotukset esitetään Euroopan tulevaisuuskonferenssissa.

Paneelit käsittelivät mm. eurooppalaisia yhteisiä arvoja, kyberturvallisuutta, pandemiaa, demokratiaa, EU:n taloutta, tulevaisuuden ilmastopakolaisia, tulevaisuden korkeakoulutusta ja digitalisaatiota.

Ulysseus-opiskelijat

EUC (European Universities Community) valitsi Ulysseus Eurooppa-yliopistosta yhteensä 18 opiskelijaa osallistumaan opiskelijakokoukseen: viisi Sevillan yliopistosta Espanjasta, neljä MCI The Entrepreneurial Schoolista Itävallasta, kolme Côte d’Azurin yliopistosta Ranskasta, kolme Haaga-Heliasta, kaksi Košicen teknillisestä yliopistosta Slovakiasta ja yksi Genovan yliopistosta Italiasta.

Ulysseus-opiskelijat kokoontuivat joulukuussa 2021 Sevillaan Open Event-tapahtumaan ja osallistuivat siellä co-creation-sessioon, jossa kerättiin opiskelijoiden ideoita ja ehdotuksia tulevaisuuden korkeakoulutuksesta. Opiskelijat valmistelivat yhdessä kirjallisen kannanoton, joka otettiin huomioon Strasbourgissa ja esitetään myöhemmin täydennettynä Euroopan tulevaisuuskonferenssissa.

EUC (European Universities Community) on ruohonjuuritason aloite, jonka perustivat opiskelijat Eurooppa-yliopistoalliansseista ja heidän tavoitteenaan on antaa ääni opiskelijoille Euroopan tulevaisuuskonferenssissa.

Ulysseus-opiskelijoiden Sevillassa kokoama kirjallinen kannanotto on avoimesti luettavissa.

Ulysseus

Ulysseus on yksi 41 eurooppalaisesta korkeakouluverkostosta, jotka Euroopan komissio on valinnut tulevaisuuden yliopistoiksi. Verkosto mahdollistaa opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilökunnan vapaan liikkuvuuden korkeakoulujen välillä, työharjoittelun eri maiden yrityksissä ja yhteiset vaikuttavat kansainväliset tutkimushankkeet. Ulysseuksessa on mukana kuusi korkeakoulua: Sevillan yliopisto Espanjasta (hanketta koordinoiva korkeakoulu), Genovan yliopisto Italiasta, Université Côte d’Azur Ranskasta, Košicen tekninen yliopisto, MCI | The Entrepreneurial School®, Itävallasta sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Suomesta.