Šestnásť študentov aliancie európskych univerzít Ulysseus diskutovalo o európskych záležitostiach a formuluje odporúčania pre Európsku komisiu počas Európskeho študentského zhromaždenia v Štrasburgu

Šestnásť študentov aliancie európskych univerzít Ulysseus diskutovalo o európskych záležitostiach a formuluje odporúčania pre Európsku komisiu počas Európskeho študentského zhromaždenia v Štrasburgu

V dňoch 3. a 4. marca 2022 sa v Štrasburgu (Francúzsko) uskutočnilo úvodné zasadnutie Európskeho študentského zhromaždenia. Zasadnutia sa celkovo zúčastnilo 275 študentov z 38 európskych aliancií, z toho bolo 16 študentov európskej univerzity Ulysseus. Študenti sa stretli, aby prediskutovali európske záležitosti a sformulovali odporúčania pre Európsku komisiu. Účastníci boli vybratí z viac ako 800 oprávnených žiadostí, z ktorých 65 bolo predložených študentmi európskej univerzity Ulysseus.
Podujatie usporiadala Štrasburská univerzita v spolupráci s Univerzitou Grenoble-Alpes, Sciences Po a parížskou univerzitou CY Cergy pod záštitou príslušných aliancií európskych univerzít EPICUR, Unite!, CIVICA a EUTOPIA.

Študenti mali príležitosť prediskutovať hlavné témy týkajúce sa budúcnosti Európy v rámci desiatich tematických panelov, z ktorých každý bol zameraný na diskusiu o pálčivom probléme našej budúcnosti. Jednotlivé panely boli podporené expertmi, ktorí pomohli účastníkom formulovať špecifické a adresné odporúčania. Tieto budú neskôr prezentované Európskej komisii a budú zahrnuté do Konferencie o budúcnosti Európy.

Niektoré z diskutovaných tém zahŕňali témy ako sú európske spoločné hodnoty, kybernetické útoky, pandémia a potreba Európskej zdravotnej únie, udržateľnosť, hospodársky model pre EÚ, demokracia, digitálna regulácia, klimatickí utečenci, ale aj budúcnosť vysokoškolského vzdelávacieho systému, medzi inými.

Zapojenie študentov aliancie Ulysseus

Európska študentská komunita vybrala 18 študentov zo šiestich partnerských univerzít aliancie Ulysseus: piatich z Univerzity v Seville v Španielsku, štyroch z MCI| Podnikateľskej školy® v Rakúsku, troch z Univerzity Côte d’Azur vo Francúzsku, troch z Univerzity aplikovaných vied Haaga-Helia vo Fínsku, dvoch z Technickej univerzity v Košiciach a jedného z Univerzity v Janove v Taliansku.

Postoje študentov aliancie Ulysseus k budúcnosti Európy a európskych univerzít boli zhrnuté už v decembri 20201, v rámci spolutvorby počas verejného podujatia aliancie (Ulysseus Open Event) konaného v Seville. Bol vypracovaný pozičný dokument, ako podklad pre Manifest, ktorý v súčasnosti pripravuje Európska študentská komunita a ktorý bude predstavený na Konferencii o budúcnosti Európy.

Komunita európskych študentov – ktorá pracovala na Európskom študentskom zhromaždení v Štrasburgu – je základným projektom iniciovaným študentmi z európskych univerzít, ktorého cieľom je stať sa hlasom európskych univerzít na konferencii.

Pozičný dokument navrhnutý študentmi aliancie Ulysseus je prístupný na Position Paper on the Future of European Universities for the Conference on the future of Europe.

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v  Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.