18 Ulysseus-opiskelijaa valittiin ensimmäiseen viralliseen Euroopan opiskelijakokoukseen

18 Ulysseus-opiskelijaa valittiin ensimmäiseen viralliseen Euroopan opiskelijakokoukseen

Eurooppa-yliopistoyhteisö (The European Universities Community) on valinnut yhteensä 18 opiskelijaa Ulysseus-korkeakouluista ottamaan osaa Euroopan opiskelijakokoukseen. Opiskelijat osallistuvat Euroopan virallisen opiskelijakokoukseen, joka järjestetään Strasbourgissa 3.-4.3.2022 Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä.

Kokoukseen valittiin yhteensä 260 opiskelijaa Eurooppa-yliopistoista halki Euroopan. Hakemuksia jätettiin kaiken kaikkiaan yli 800, joista 65 Ulysseus Eurooppa-yliopistosta.

Opiskelijat osallistuvat istuntoon, jossa käsitellään Eurooppa-yliopistojen tulevaisuutta. Eurooppa-yliopistoyhteisö (EUC) sai alkunsa ranskalaisten yliopistojen aloitteesta. Ranska aloitti juuri kautensa EU:n neuvoston puheenjohtajamaana ja haluaakin tuoda esille Eurooppa-yliopistojen merkitystä korkeakoulutuskentällä. EUC toivottaa jäsenekseen kaikki eurooppalaiset opiskelijat tai instituutiot, jotka ovat kiinnostuneita Eurooppa-yliopistoista. Euroopan komissio on tukenut vahvasti kokouksen järjestämistä.

Kokouksessa annetaan opiskelijoille mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon eurooppalaisella tasolla. Ulysseus-opiskelijat kirjoittivat kirjallisen kannanoton korkeakoulutuksen tulevaisuudesta Sevillan Open Eventissä. Kannanottoa käytetään pohjana julkilausumalle, jonka opiskelijat tuottavat Strasbourgissa. Opiskelijoiden ääni saadaan todella kuuluviin tapahtumassa, jossa on osallistujia lähes kaikista Eurooppa-yliopistoista.

Ulysseus-opiskelijat

EUC valitsi 18 opiskelijaa kuudesta Ulysseys-partnerikoulusta: viisi Sevillan yliopistosta Espanjasta, neljä MCI The Entrepreneurial Schoolista Itävallasta, kolme Côte d’Azurin yliopistosta Ranskasta, kolme Haaga-Heliasta Suomesta, kaksi Košicen teknillisestä korkeakoulusta Slovakiasta ja yhden Genovan yliopistosta Italiasta.

Euroopan virallinen opiskelijakokous kokoaa yhteen opiskelijoita 30 maasta ja 142 yliopistosta. 57% valituista opiskelijoista on naisia.

ULYSSEUKSESTA

Ulysseus on yksi 41 eurooppalaisesta korkeakouluverkostosta, jotka Euroopan komissio on valinnut tulevaisuuden yliopistoiksi. Verkosto mahdollistaa opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilökunnan vapaan liikkuvuuden korkeakoulujen välillä, työharjoittelun eri maiden yrityksissä ja yhteiset vaikuttavat kansainväliset tutkimushankkeet. Ulysseuksessa on mukana kuusi korkeakoulua: Sevillan yliopisto Espanjasta (hanketta koordinoiva korkeakoulu), Genovan yliopisto Italiasta, Université Côte d’Azur Ranskasta, Košicen tekninen yliopisto, MCI, The Entrepreneurial School®, Itävallasta sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Suomesta.