Euroopan komissio myönsi kahden miljoonan euron rahoituksen Ulysseus Eurooppa-yliopistolle innovaatioekosysteemin vahvistamiseksi

Euroopan komissio myönsi kahden miljoonan euron rahoituksen Ulysseus Eurooppa-yliopistolle innovaatioekosysteemin vahvistamiseksi

Euroopan komissio on myöntänyt Ulysseus Eurooppa-yliopiston COMPASS-hankkeelle kahden miljoonan euron rahoituksen. Ulysseus-hanketta koordinoi Sevillan yliopisto ja siinä on mukana viisi muuta eurooppalaista korkeakoulua: Genovan yliopisto (Italia), Cote d’Azurin yliopisto (Ranska), Košicen teknillinen yliopisto (Slovakia), MCI The Entrepreneurial School (Itävalta) ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hanke on osa Horizon 2020 -ohjelmaan kuuluvaa Science with and for Society -ohjelmaa (SwafS). Hankkeessa kehitetään yhteiseurooppalaiselle yliopistolle yhteinen tutkimus- ja innovaatiostrategia, joka sekä edesauttaa korkeakoulujen integraatiota että vahvistaa niiden yhteistä innovaatioekosysteemiä.

COMPASS: Leading Ulysseus to become a European University excellence model through Research and Innovation -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Ulysseus Eurooppa-yliopiston huippuosaamismallia osana pitkäkestoista, kaikille yhteistä tutkimus- ja innovaatiostrategiaa. Tämä edesauttaa yhteisvaikutusta eurooppalaisessa korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa. COMPASS-hanke tukee strategioiden ja toimintasuunnitelmia tekoa, ja auttaa näin ollen Ulysseus Eurooppa-yliopistoa saavuttamaan asemansa institutionaalisena muutosmallina.

Ulysseus Eurooppa-yliopisto käynnistyi virallisesti joulukuussa kuuden perustajakorkeakoulun rehtorien tapaamisella. Uudella korkeakoululla on edessään kunnianhimoinen kymmenen vuoden urakka, jossa muovataan Euroopan tutkimus- ja koulutusalueita ja siten myös Euroopan tulevaisuutta. Verkostossa voidaan nyt COMPASS-hankkeen avulla vahvistaa yhteistä tutkimus- ja innovaatiosuunnitelmaa pitkällä tähtäimellä systemaattisten, rakenteellisten ja kestävien vaikutusten aikaansaamiseksi kaikissa mukana olevissa korkeakouluissa.

Tarkemmin sanottuna COMPASS-hankkeen myötä korkeakoulut pääsevät suunniteltua laajemmin toteuttamaan, analysoimaan ja jakamaan tietoa hyvistä käytänteistä liittyen tiettyihin tavoitteisiin, kuten tutkimus- ja innovaatio-ohjelman laatiminen; avoimen tutkimuksen käytäntöjen edistäminen ja kehittäminen (erityisesti digitaalisuus); Ulysseus-innovaatiohubien akkreditointi eurooppalaisena tutkimusalueena (European Research Area, ERA); tutkimuksen ja innovaatioiden edistäminen huomioiden Ulysseus tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sidosryhmät, loppukäyttäjät ja jäsenet sekä sukupuolikysymykset, eettisyyden, julkiset sitoumukset ja tiedekasvatuksen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tehdä Ulysseuksesta houkuttelevampi kohde tutkijoille ja lisätä strategista yhteistyötä maailmanlaajuisesti ulkoisten organisaatioiden kanssa.

Osana COMPASS-hankkeen tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa, RADAR-observatorio analysoi tulevaisuuden trendejä tutkimuksen ja innovaatioiden osalta. Apuna käytetään riskienhallintaohjelmaa ja tarkkaa monitorointia. Analyysin pohjalta tehdään tarvittavat muutokset Ulysseus Eurooppa-yliopiston ohjelmaan. Lisäksi RADAR monitoroi sekä lyhyt- että pitkäkestoisia muutoksia taloudessa, yhteiskunnassa, työmarkkinoilla ja osaamisen kehittymisessä. RADAR kokoaa yhteen Ulysseuksen pedagogiikan, sosiaalialan, tutkimus- ja innovaatioalan, teknologian sekä talouden asiantuntijat, jotka yhdessä arvioivat Ulysseuksen edistymistä. RADAR kerää tietoa COMPASS-hankkeelle tutkimus- ja innovaatiosektorilta, joka perustuu Ulysseuksen tutkimusagendalle. Siinä keskitytään erityisesti innovaatiohubien tutkimusalueisiin. Tämän avulla opimme tunnistamaan haasteet ja konvergenssit, jotta Ulysseus säilyttää kilpailukykynsä Horizon Europe -ohjelmassa sekä muissa tutkimus- ja innovaatio-ohjelmissa. Lisäksi COMPASS auttaa Ulysseuksen partneriyliopistoja saamaan näkyvyyttä tärkeimmissä kansainvälisissä luokituksissa edistämällä tieteellistä tutkimusta innovaatiohubien tieteenaloilla.

Ulysseus-hankkeesta

Ulysseus on yksi 42:sta Euroopan komission valitsemasta eurooppalaisesta tulevaisuuden yliopistosta. Hanketta koordinoi espanjalainen Sevillan yliopisto ja mukana ovat lisäksi italialainen Genovan yliopisto, ranskalainen Cote d’Azurin yliopisto, slovakialainen Košicen teknillinen yliopisto, itävaltalainen MCI The Entrepreneurial School ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Sen tarkoituksena on helpottaa opiskelijoiden, tutkijoiden ja valmistuneiden liikkuvuutta korkeakoulujen välillä, työharjoittelujaksojen toteuttamista yrityksissä sekä vaikuttavien hankkeiden aloittamista. Viiden miljoonan euron rahoituksen saanut Ulysseus-hanke on tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa ja siirtyy toteutusvaiheeseen maaliskuussa 2021.