ULYSSEUS PARTNERS’ SHORT COURSES – APPLY  NOW!

TERVETULOA UUTEEN EUROOPPA-YLIOPISTOON

Saammeko esitellä ULYSSEUS
Eurooppa-yliopisto
tulevaisuuden kansalaisille

Kansainvälinen, maailmalle avoin, ihmiskeskeinen ja yrittäjämäisen lähestymistavan omaava yliopisto, joka muokkaa Euroopan tulevaisuutta. Tutustu tavoitteisiimme, yhteisöömme ja partnereihimme.

01

PÄÄTAVOITTEET

Jännittävä matka
kohti tulevaisuuden Eurooppaa

Meillä on visio: haluamme kehittää laadustaan tunnetun Eurooppa-yliopiston, joka on rakennettu eurooppalaisia arvoja, kuten sosiaalista koheesiota ja ihmisoikeuksia, kunnioittaen. Uskomme vahvasti, että Eurooppa-yliopistojen tulee olla maailmalle avoimia, solidaarisia instituutteja, joiden rajat ylittävät Euroopan maarajat. Näin matkamme vie kohti päämääräämme:

01. NYKYAIKAISTAMME YLIOPISTOMME

Haluamme antaa panoksemme koulutuksemme nykyaikaistamiseen kehittämällä pitkäkestoisen alueellisen ja digitaalisen Ulysseus -innovaatioekosysteemin. Tätä tarkoitusta varten meillä on:

 1. Ulysseus -yhteisö, joka on kaiken ydin sisältäen kumppaniyliopistot ja partnerit  
 2. Ulysseus -kampus muodostuu keskushallintoyksiköstä, digitaalisesta alustasta ja innovaatiohubeista

02. OLEMME MUKANA ALUEIDEMME JA KAUPUNKIEMME KEHITYKSESSÄ

Tavoitteenamme on toteuttaa useita opiskelijakeskeisiä, joustavia ja työelämälähtöisiä eurooppalaisia yhteisiä ohjelmia, jotka ovat vahvasti kytköksissä tutkimukseen sekä tiedon ja osaamisen siirtoon. Tavoitteenamme on luoda:

 1. Eurooppalaisia tutkintoja
 2. Ulysseus -työharjoitteluohjelma
 3. Lyhytkursseja
 4. Uusia Erasmus + ja Horizon Europe -hankkeita
 5. Yhteisiä tutkimuskeskuksia 
 6. Yhteisiä hautomoja
 7. Living labeja
 8. Matching4cooperation -sovellus

03. HALUAMME PIENENTÄÄ OSAAMISEROJA

Haluamme kouluttaa osaavia, digi- ja kielitaitoisia sekä yrittäjämäisesti toimivia Euroopan kansalaisia. Innovatiivinen oppiminen ja opetus ovat keskiössä. Panostamme seuraaviin korkealaatuisiin osaamisalueisiin:

 1. +2 kieliohjelma
 2. Urakehitys
 3. Elinikäinen oppiminen
 4. Yrittäjyys ja muotoiluajattelu
 5. Innovatiivisia oppimisratkaisuja opettajille
 6. Hallintohenkilökunnan osaaminen

04. HALUAMME VAHVISTAA TIETOISUUTTA JA KÄYTÄNTÖÄ EUROOPPALAISISTA ARVOISTA

Haluamme auttaa tulevaisuuden Euroopan kansalaisen koulutuksessa. Mielestämme tulevaisuuden kansalaisessa erottuvat seuraavat piirteet: ihmisoikeuksien kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Haluamme kasvattaa naisten edustusta STEAM-verkostossa.
Alla on lueteltu osa avainohjelmistamme

 1. Euroopan kansalaisuuden vahvistaminen
 1. Kansalaisten mukanaolon vahvistaminen 
 1. Erityistarpeet
 1. Sukupuolten välinen tasa-arvo
 1. Stipendit vähäosaisille ryhmille
 1. Vanhempien ikäluokkien kansainvälistäminen
 1. Open Classes -sivustot
 1. Tiedekauppa

05. HALUAMME EDISTÄÄ MAAILMALLE AVOINTA YLIOPISTOMALLIA

Yhdistelmä todellista ja virtuaalista liikkuvuutta ei ole enää pelkkää toiveajattelua. Me ymmärrämme tulevaisuuden Eurooppa-yliopiston juuri näin. Lisäksi haluamme edistää eurooppalaisen opiskelijakortin tunnettuutta ja käyttöä. Panostamme seuraaviin ohjelmiin:

 1. Opiskelijoiden, opettajien ja hallintohenkilökunnan liikkuvuus
 1. Green Deal -liikkuvuussuunnitelma ilmastonsuojelun näkökulmasta
 1. Lukioiden liikkuvuus
 1. Kansainvälinen yhteistyö
 1. Kansainväliset vierailijat
 1. Talent Magnet -ohjelma 
 1. Kansainvälisyyden edistäminen
02

YHTEISÖ

Vahva yhteisö vie meitä eteenpäin

ULYSSEUS -ALLIANSSI: ERILAINEN JA TOISIAAN TÄYDENTÄVÄ

Ulysseus kukoistaa vahvan yhteisöllisyyden ansiosta. Mukana on nuoria ja jo pitkän historian omaavia oppilaitoksia; yliopistoja, tekniikan alaan ja liiketalouteen erikoistuneita korkeakouluja. Tutkimuskeskukset, yrittäjyyden ja akateemisten innovaatioiden asiantuntijat työskentelevät yhdessä toistensa parhaaksi. Mottomme on yhdistää voimat, yhdistää Eurooppa ja kerätä kaikkien alueiden vahvuudet yhteen. Keitä me olemme?

KUMPPANIYLIOPISTOT

* Koordinoiva yliopisto

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU (SUOMI)

Haaga-Helia on vahvasti liiketalouteen suuntautunut ammattikorkeakoulu, joka keskittyy yhteistyöhön, yrittäjyyteen, innovaatioihin ja kansainvälisyyteen. Haaga-Helian strategiset ydinalueet vastaavat nykypäivän työelämän tarpeisiin: yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen, palveluliiketoiminnan kehittäminen ja muotoilu, myynnin kehittäminen ja digitalisaatio sekä vaikuttava ammatillinen pedagogiikka.

GENOVAN YLIOPISTO (ITALIA)

UniGe on yksi Italian suurimmista yliopistoista. Se tunnetaan korkealaatuisesta, monitieteellisestä ja kansainvälisestä koulutuksestaan, tutkimuksesta ja innovatiivista hankkeistaan, unohtamatta uutta teknologiaa. Genovan yliopistolla on pitkä ja laaja kokemus sosiaalisesta koheesiosta ja voimaannuttavasta julkisesta osallistamisesta.

CÔTE D’AZURIN YLIOPISTO (RANSKA)

UCA on tutkimusintensiivinen yliopisto, joka nojaa vahvaan yhteistyöhön korkeakoulutuksen ja tutkimusinstituuttien välillä. Vuonna 2016 UCA palkittiin arvostetulla IDEX-tunnustuksella, joka nosti sen Ranskan Top-10 kansainvälisen tason yliopistojen listalle. UCA:lla on oma kokemuksensa kampuksen kokonaisvaltaisesta uudistuksesta.

MCI – THE ENTERPRENEURIAL SCHOOL (ITÄVALTA)

MCI on yrittäjälähtöinen oppilaitos, jossa yhdistyvät korkeakoulutus, tutkimus ja käytännönläheisyys erityisesti johtamisen, yhteiskunnan, teknologian ja biotieteiden aloilla. MCI antaa motivoituneille opiskelijoilleen valmiudet erinomaiseen suoriutumiseen, takaa syvällisen akateemisen osaamisen ja jakaa innovatiivista tietotaitoa vahvan ulkomaisen verkostonsa avulla.

KOŠICEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (SLOVAKIA)

TUKE tekee läheistä yhteistyötä yksityisen sektorin ja teollisten organisaatioiden kanssa omalla alueellaan. TUKE on tunnettu alueellisen kehityksen johtavana instituutiona. TUKE:lla on vahva tausta moni- ja poikkitieteellisessä lähestymistavassa koskien globaalia ongelmanratkaisua, ja se on sen tärkein anti Ulysseus -konsortiolle.

SEVILLAN YLIOPISTO (ESPANJA, KOORDINAATTORI)

USE on historiallinen yliopisto, joka on myös Espanjan toiseksi suurin opiskelijamäärältään. Sen tarjonta on laajaa, ja sillä on useita kansainvälisiä tunnustuksia akateemisista tuloksistaan tutkimuksessa ja teknologiassa. USE on Espanjan 8. sijalla tieteellisessä tuotannossa ja pitää kärkipaikkaa kansainvälisten patenttien määrässä. USE:lla on vahva osaaminen kansainvälisen konsortion koordinoinnista.

Yhdessä

YHDESSÄ OLEMME VAHVEMPIA. TÄSSÄ OVAT ULYSSEUKSEN LUVUT KOKONAISUUDESSAAN

Group 12Created with Sketch.
0

OPISKELIJAA

ShapeCreated with Sketch.
0

TUTKIMUSKESKUSTA

0

TIEDEKUNTAA

0

PATENTTIA JA TUOTEMERKKIÄ

0

TYÖNTEKIJÄÄ, SISÄLTÄEN 8499
OPETTAJAA JA TUTKIJAA

Group 13Created with Sketch.
0

TUTKIMUSRYHMÄÄ

0

TIEDE- & TEKNOLOGIAPOHJAISTA YRITYSTÄ & PARTNERIA

Yhdessä

YHDESSÄ OLEMME VAHVEMPIA. TÄSSÄ OVAT ULYSSEUKSEN LUVUT KOKONAISUUDESSAAN

Group 12Created with Sketch.
0

OPISKELIJAA

ShapeCreated with Sketch.
0

TUTKIMUSKESKUSTA

0

TIEDEKUNTAA

0

PATENTTIA JA TUOTEMERKKIÄ

0

TYÖNTEKIJÄÄ, SISÄLTÄEN 8499 OPETTAJAA JA TUTKIJAA

Group 13Created with Sketch.
0

TUTKIMUSRYHMÄÄ

0

TIEDE- & TEKNOLOGIAPOHJAISTA YRITYSTÄ & PARTNERIA

PARTNERIT

Ulysseuksen seikkailussa on mukana jo 95 partneria ja allianssi pitää ovet avoinna myös uusille yhteistyökumppaneille, jotka voivat auttaa meitä matkallamme kohti Ulysseuksen tavoitteiden saavuttamista.

6

ALUEHALLINTOA

6

KAUPUNKIHALLITUSTA

8

KANSALAIS- JA KUNTAJÄRJESTÖÄ

7

OPISKELIJAJÄRJESTÖÄ

14

LIIKE-ELÄMÄN KESKUSJÄRJESTÖÄ

6

TUTKIMUSKESKUSTA

48

YRITYSTÄ

03

INNOVAATIOHUBIT

Kuusi innovaatiohubia kuusi tutkimus- ja innovaatiohaastetta yksi innovaatioekosysteemi

Innovaatiohubit ovat aivan uudenlaisia yhteisiä rakenteita, joiden avulla rakennetaan Ulysseus-yhteisön yhteistyötä. Hubit ovat keskeisessä osassa poikkitieteellisen ja rohkean Ulysseus Eurooppa-yliopiston yhteisessä luomisprosessissa. Prosessiin yhdistyvät tutkimus-, tiedonsiirto-ohjelmat ja kansalaisten osallistaminen ja eurooppalaisten yhteisten arvojen edistäminen.

Jokaisessa kumppaniyliopistossa sijaitsee yksi innovaatiohubi, joista jokainen keskittyy yhteen alueelliseen ja paikalliseen tutkimus- ja kehityshaasteeseen. Hubien avulla vastataan YK:n vastuullisen kehittämisen, Euroopan vihreän ohjelman ja Horizon Europe -ohjelman asettamiin tavoitteisiin ja tehtäviin.

04

ULYSSEUS KAMPUS

Oleellinen tuki alueelliselle ja digitaalisesti yhteen liitetylle kokonaisuudelle

Kuuden innovaatiohubimme lisäksi luomme kaksi tärkeää yhteistä rakennetta: keskushallintoyksikön ja digitaalisen alustan. Yhdessä nämä kolme rakennetta muodostavat painopisteen kaikelle yhteistyölle. Tämä innovatiivinen ekosysteemi on Ulysseuksen ainutlaatuinen piirre, joka erottaa sen muista toimijoista.

Keskushallintoyksikkö sijaitsee Sevillan yliopistossa Espanjassa ja se antaa keskitetyn tukensa koko Ulysseuksen johtoon ja hallinnoimiseen. Keskushallintoyksiköllä on sivutoimistot UCA:ssa Ranskassa (digitalisaatioyksikkö) ja MCI:ssä Itävallassa (kansainvälinen keskus). Digitaalinen alusta UCA:ssa on ikään kuin yhden luukun palvelu, josta on pääsy kaikkiin tieteellisiin laitoksiin, tutkimus- ja kehityspalveluihin, urapalveluihin, virtuaalikursseihin sekä liikkuvuusohjelmiin. Ulysseuksen opiskelijajärjestö, joka sijaitsee TUKE:ssa Slovakiassa, edustaa kaikkien kuuden yliopiston opiskelijoiden ääntä kaikilla akateemisilla tasoilla.

Group 17Created with Sketch. 1 of 6 Group 17Created with Sketch. 2 of 6 Group 17Created with Sketch. 3 of 6 4 of 6 Group 17Created with Sketch. 5 of 6 Group 17Created with Sketch. 6 of 6
05

YHTEYDENOTTO

Oletko valmis hyppäämään mukaan upealle matkallemme?

Olipa kyseessä yliopisto, yritys, kansalaisjärjestö tai opiskelijajärjestö, me haluamme kuulla teistä! Ulysseuksen maailmalle avoin toimintatapa pitää ovensa auki uusille mahdollisille yhteistyökuvioille. Kerro meille ajatuksesi, ideasi ja ehdotuksesi!

University of Seville (Spain, Coordinator)

USE is a historic university, the second largest in Spain in number of students, with a relevant and robust comprehensive formation, internationally recognized for its academic excellence, research and technology transfer background. USE ranks 8th in scientific production and 1st in international patents in Spain. USE provides strong expertise in coordinating European consortia.

University of Genoa (Italy)

UniGe is one of the largest universities in Italy. It is defined by its high-level multidisciplinary, multinational educational pathways, its research projects and innovation activities, and its active technological transfer. UniGe provides long-standing expertise in social cohesion and public engagement empowerment.

Université Côte d'Azur (France)

UCA is a research-intensive university relying on a strong cluster of Higher Education and research institutions. In 2016, Côte d’Azur won a prestigious “IDEX” award, placing it among the top 10 world-class, comprehensive universities in France. UCA provides its own experience of transforming a campus.

Technical University of Košice (Slovakia)

TUKE closely co-operates with private sector and industrial organizations throughout the region and it is a leading institution in the field of regional development. Its strong background with multidisciplinary and interdisciplinary approach to global problems solving are key contributions of TUKE to the consortium.

MCI | The Entrepreneurial School®️ (Austria)

MCI follows the concept of an Entrepreneurial School covering Higher Education, research and transfer into practice for management, society, technology and life sciences. MCI empowers motivated people to achieve outstanding performance, provides profound academic competence and creates innovative know-how transfer within a strong international network.

Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finland)

Haaga-Helia is a strongly business-orientated University of Applied Sciences that focuses on co-operation, entrepreneurship, innovation and internationality. Haaga-Helia’s strategic core areas corresponding to the needs of business life are: Business Development, Entrepreneurship, Experiential Service Innovation, Value through Sales, New Emerging Technology and Transformative Pedagogy.

SEVILLAN YLIOPISTO (ESPANJA, KOORDINAATTORI)

USE on historiallinen yliopisto, joka on myös Espanjan toiseksi suurin opiskelijamäärältään. Sen tarjonta on laajaa, ja sillä on useita kansainvälisiä tunnustuksia akateemisista tuloksistaan tutkimuksessa ja teknologiassa. USE on Espanjan 8. sijalla tieteellisessä tuotannossa ja pitää kärkipaikkaa kansainvälisten patenttien määrässä. USE:lla on vahva osaaminen kansainvälisen konsortion koordinoinnista.

GENOVAN YLIOPISTO (ITALIA)

UniGe on yksi Italian suurimmista yliopistoista. Se tunnetaan korkealaatuisesta, monitieteellisestä ja kansainvälisestä koulutuksestaan, tutkimuksesta ja innovatiivista hankkeistaan, unohtamatta uutta teknologiaa. Genovan yliopistolla on pitkä ja laaja kokemus sosiaalisesta koheesiosta ja voimaannuttavasta julkisesta osallistamisesta.

Université Côte d'Azur (France)

UCA is a research-intensive university relying on a strong cluster of Higher Education and research institutions. In 2016, Côte d’Azur won a prestigious “IDEX” award, placing it among the top 10 world-class, comprehensive universities in France. UCA provides its own experience of transforming a campus.

KOŠICEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (SLOVAKIA)

TUKE tekee läheistä yhteistyötä yksityisen sektorin ja teollisten organisaatioiden kanssa omalla alueellaan. TUKE on tunnettu alueellisen kehityksen johtavana instituutiona. TUKE:lla on vahva tausta moni- ja poikkitieteellisessä lähestymistavassa koskien globaalia ongelmanratkaisua, ja se on sen tärkein anti Ulysseus -konsortiolle.

MCI – THE ENTERPRENEURIAL SCHOOL (ITÄVALTA)

MCI on yrittäjälähtöinen oppilaitos, jossa yhdistyvät korkeakoulutus, tutkimus ja käytännönläheisyys erityisesti johtamisen, yhteiskunnan, teknologian ja biotieteiden aloilla. MCI antaa motivoituneille opiskelijoilleen valmiudet erinomaiseen suoriutumiseen, takaa syvällisen akateemisen osaamisen ja jakaa innovatiivista tietotaitoa vahvan ulkomaisen verkostonsa avulla. 

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU (SUOMI)

Haaga-Helia on vahvasti liiketalouteen suuntautunut ammattikorkeakoulu, joka keskittyy yhteistyöhön, yrittäjyyteen, innovaatioihin ja kansainvälisyyteen. Haaga-Helian strategiset ydinalueet vastaavat nykypäivän työelämän tarpeisiin: yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen, palveluliiketoiminnan kehittäminen ja muotoilu, myynnin kehittäminen ja digitalisaatio sekä vaikuttava ammatillinen pedagogiikka.