Odštartovanie prieskumu na zber nápadov pre digitálnu platformu aliancie Ulysseus

Odštartovanie prieskumu na zber nápadov pre digitálnu platformu aliancie Ulysseus

Európska univerzita Ulysseus spustila digitálny prieskum s cieľom zhromaždiť nápady pre pripravovanú digitálnu platformu a umožnila zapojiť sa do tohto zberu celej komunite Ulysseus. Dotazník prístupný prostredníctvom tohto odkazu zostane otvorený do 11. apríla 2021.

Digitálna platforma aliancie Ulysseus, ktorú pripravuje Univerzita Côte d’Azur bude podporovať rôzne činnosti aliancie Ulysseus, Európskej aliancie vedenej Univerzitou v Seville spolu s piatimi ďalšími Európskymi univerzitami: Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko); Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), MCI | Podnikateľská škola© (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko).

Virtuálna mobilita, výskum a inovácie, výučba, akademický rozvoj, riadenie a komunikácia patria medzi funkcionality plánované pre platformu, ako aj interaktívna sieťová aplikácia Matching4cooperation – digitálny nástroj na výmenu nápadov, produktov a služieb a pre vyhľadávanie partnerov v rámci komunity aliancie Ulysseus.

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola©, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.

Aktivity aliancie Ulysseus môžete sledovať prostredníctvom jej webovej stránky, prihlásením sa na odber jej štvrťročného bulletinu alebo prostredníctvom jej profilov na Facebook, Twitter, LinkedIn a Instagram.