Kysely: Ideoita kerätään Ulysseus-hankkeen Digital Platform -alustaa varten

Kysely: Ideoita kerätään Ulysseus-hankkeen Digital Platform -alustaa varten

Ulysseuksen Eurooppa-yliopisto on avannut kyselyn, jonka tarkoituksena on kerätä ideoita sen digitaalialustalle ja samalla mahdollistaa Ulysseus-yhteisön osallistuminen ja vuorovaikutus. Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä. Kysely on auki 15.3. saakka.

Côte d’Azurin yliopiston digitalisaatioyksikön kehittämän Ulysseus Digital Platform -alustan avulla tuetaan Ulysseuksen eri toimintoja.

Virtuaalinen liikkuvuus, tutkimus ja innovaatiotoiminta, opetus, opintojen kehittäminen, hallinta ja viestintä ovat esimerkkejä alustalle suunnitelluista toiminnoista. Lisäksi suunnitteilla on vuorovaikutteinen Matching4cooperation -sovellus – digitaalinen työkalu ideoiden, tuotteiden ja palveluiden vaihtamiseen ja kumppaneiden etsimiseen Ulysseus-yhteisön sisällä.

Kaikki nämä toiminnot on tunnistettu tammikuussa pidetyissä yhteistoiminnallisissa workshopeissa, joihin osallistui henkilökuntaa ja opiskelijoita jokaisesta Ulysseus-verkoston korkeakoulusta. Nyt tämän kyselyn avulla pyritään priorisoimaan jo ehdotettuja toimintoja ja keräämään vielä uusia ehdotuksia ja ideoita kumppanikoulujen jäseniltä.

Tietoja Ulysseuksesta

Ulysseus on yksi niistä 41 eurooppalaisesta yliopistosta, jotka Euroopan komissio on valinnut tulevaisuuden yliopistoiksi. Sevillan yliopiston johtama yhdessä viiden muun yliopiston kanssa Euroopassa (Genovan yliopisto, Italia; Cote d’Azurin yliopisto, Ranska; Košicen teknillinen yliopisto, Slovakia; MCI | The Entrepreneurial School®, Itävalta; ja Haaga – Helian ammattikorkeakoulu, Suomi), projekti antaa opiskelijoille, tutkijoille ja tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden liikkua vapaasti yliopistojen välillä, suorittaa työharjoitteluja yrityksissä ja aloittaa vaikuttavia tutkimushankkeita.