Na ustanovujúce zasadnutie Európskeho študentského zhromaždenia bolo úspešne vybraných 18 študentov z Európskej univerzity Ulysseus.

Na ustanovujúce zasadnutie Európskeho študentského zhromaždenia bolo úspešne vybraných 18 študentov z Európskej univerzity Ulysseus.

Európske univerzitné spoločenstvo (EUC) vybralo osemnásť študentov z aliancie Ulysseus, ktorí sa spolu s ďalšími vyše 260 študentmi zúčastnia 3. a 4. marca 2022 na inauguračnom zasadnutí Európskeho študentského zhromaždenia v Štrasburgu. Účastníci zhromaždenia boli vybraní spomedzi viac ako 800 prihlásených (za alianciu Ulysseus sa prihlásilo 65 študentov).

Zasadnutie je súčasťou iniciatívy EUC a bude fórom študentov európskych univerzít a ich aliancií. Iniciatíva, spustená francúzskymi univerzitami v rámci nadchádzajúceho francúzskeho predsedníctva Rady EÚ, je otvorená pre všetky európske inštitúcie a ich študentov. Zhromaždenie už získalo silnú podporu Európskej komisie.

Hlavným zámerom je vytvoriť študentom priestor pre zvýraznenie ich názorov a podnetov pre rozhodovacie procesy na európskej úrovni, so zameraním na nadchádzajúcu Konferenciu o budúcnosti Európy. Manifest pripravený študentmi aliancie Ulysseus, počas decembrového podujatia Open Event v Seville, bude dôležitým vstupom pre marcové zasadnutie.

Európske študentské zhromaždenie bude prvým podujatím takéhoto charakteru, na ktorom sa stretnú zástupcovia študentov z takmer všetkých aliancií Európskych univerzít. Otvorí tak študentom jedinečnú príležitosť vyjadriť svoj názor.
Študenti z aliancie Ulysseus.

EUC vybrala 18 študentov zo šiestich partnerských univerzít aliancie Ulysseus: piatich zo Španielska (Univerzita v Seville), štyroch z Rakúska (MCI | Podnikateľská škola®), troch z Francúzska (Univerzita Côte d’Azur), troch z Fínska (Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia), dvoch zo Slovenska (Technická univerzita v Košiciach) a jedného z Talianska (Univerzita v Janove).

Na Európskom študentskom zhromaždení sa stretnú študenti z 30 krajín, 142 univerzít a ďalších inštitúcií, pričom 57% z nich budú ženy.

O ALIANCII ULYSSEUS

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.