Ulysseuksen Compass-paivät kokoaa yli sata tutkijaa Sevillaan

Ulysseuksen Compass-paivät kokoaa yli sata tutkijaa Sevillaan

Osallistujat ovat Ulysseuksen kumppanikorkeakouluista Sevillan yliopistosta Espanjasta, Genovan yliopistosta Italiasta, Université Côte d’Azurista Ranskasta, Kosicen teknillisestä yliopistosta Slovakiasta, MCI | Yrittäjyyskoulu (Itävalta) ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta Suomesta. Tutkijoiden päivillä on vauhditettu tutkimus- ja innovaatiotoiminta Ulysseuksen-allianssiin kuuluvissa eurooppalaisissa korkeakouluissa.

Tapahtumaa isännöi Sevillan yliopisto (USE), joka myös koordinoi Ulysseus-hanketta. Tapahtuma tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden sekä uuteen yhteistyöhön että konsortioiden vakiinnuttamiseen.

Konferenssissa kehitetään tulevia yhteisiä eurooppalaisia hankkeita, tieteellisiä työpajoja, seminaareja, kongresseja, kursseja sekä edistetään myös kansainvälistä liikkuvuutta.

Avajaisissa puhuivat Sevillan yliopiston rehtori Miguel Ángel Castro, Sevillan yliopiston tutkimuksen vararehtori ja Energy, Transport, Mobility and Smart Cities -innovaatiohubin koordinaattori Julián Martínez Fernánde sekä Ulysseuksen pääkoordinaattori Carmen Vargas Macías.
Miguel Ángel Castro korosti, että tutkimus ja innovaatiotoiminta yhdistää kaikki kuusi Ulysseus-kumppanuusyliopistoa. COMPASS on satelliitti Horizon 2020 -hanke, joka tukee tutkimus- ja innovaatiotoimintaa Ulysseuksessa.

Rector and Vice Rectors of the University of Seville
”Tavoitteena on luoda Ulysseus-yliopistosta tutkimuksen, teknologian ja kehityksen huippuosaamisen malli. Tämä malli luodaan allianssin yhteisen integroidun ja pitkän aikavälin strategian mukaisesti, ja se lisää synergiaa eurooppalaisen tutkimuksen ja koulutuksen välillä”, rehtori totesi.
Lopuksi hän täsmensi, että COMPASS-hankkeessa tuetaan konkreettisia suunnitelmia, joiden tavoitteina on Ulysseus niin institutionaalisena muutosmallina, poliittisena vaikuttamisena kuin näkyvyytenäkin Euroopan tasolla ja sen ulkopuolella.

Ulysseuksen tutkimus- ja innovaatiostrategia

Sevillan yliopiston tutkimuksen vararehtori Julián Martínez Fernández esitteli konferenssissa Ulysseuksen uuden tutkimus- ja innovaatiostrategian.


Hän käsitteli aiheita, jotka on korostettu koko Ulysseuksen työn ajan aina tutkimus- ja innovaatiostrategioiden kehittämisestä ja toteuttamisesta erikoisaloihin sekä Ulysseuksen erilaisiin toiveisiin ja tarpeisiin.
Esityslista on useiden kuukausien aikana toteutetun kattavan analyysin tulos liittoutuman kykyjen, synergioiden ja esteiden tunnistamiseksi.

2030: Matka kohti ilmastoneutraaleja ja älykkäitä kaupunkeja Euroopassa -seminaari

Tutkimus- ja innovaatiostrategian esittelyn jälkeen konferenssissa järjestettiin myös seminaari ”2030: Matka kohti ilmastoneutraaleja ja älykkäitä kaupunkeja Euroopassa”. Tätä toimintaa isännöi Ulysseuksen energian, liikenteen, liikkuvuuden ja älykkäiden kaupunkien innovaatiohubi Sevillan yliopistosta.


Euroopan unioni on valinnut sata kaupunkia liittymään EU:n operaatioon 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä. Projektin kunnianhimoisena tavoitteena on sekä päästöjen vähentäminen että edelläkävijyys innovatiivisissa lähestymistavoissa kansalaisten ja sidosryhmien kanssa.
Ulysseus-korkeakoulujen kotikaupungit Sevilla, Helsinki ja Košice ovat Euroopan unionin listalle valittujen kaupunkien listalla.

Seminaarissa korostettiin allianssin nykyisiä toimia tavoitteena kehittää älykkäitä sekä ilmastoneutraaleja kaupunkeja ja inspiroida innovatiivisuutta yhteisössämme, kansalaiset, korkeakoulut ja yritykset huomioiden.

Seminaarin asiantuntijapaneeliin kuuluivat Ricardo Chacartegui Ramírez (Sevillan yliopisto), Blanca Gómez Dominguez (Cartuja Science & Technology Park, Sevilla), Maroš Halama (Košicen teknillinen yliopisto) ja Begoña C. Arrue (Sevillan yliopisto).

Workshopit

Konferenssissa järjestettiin 22. kesäkuuta myös useita workshopeja, jotka käsittelivät terveyttä ja ravintoa, yhteiskunta- ja humanistisia tieteitä sekä älykkäiden kaupunkien energiaa, liikennettä ja liikkuvuutta. Työpajoissa tutkijat saavat mahdollisuuden esitellä hankkeitaan ja verkostoitua tulevan yhteistyön edistämiseksi.

Vierailut Sevillan yliopiston keskeisiin tutkimuskeskuksiin

23. kesäkuuta Ulysseus järjesti erilaisia vierailuja Sevillan yliopistossa ja sen keskeisissä tutkimuskeskuksissa. Teknologian alan tutkijat vierailivat Engineering Schoolissa, Robotics Centre & Energy Centressä, Sevillan mikroelektroniikan instituutissa (IMSE) ja National Center of Acceleratorsissa (CNA).


Terveyden ja biologian alan tutkijat saivat mahdollisuuden vierailla molekyylibiologian ja regeneratiivisen lääketieteen keskuksessa (Andalusian Molecular Biology and Regenerative Medicine Centre, CABIMER) sekä kasvien biokemian ja fotosynteesin instituutissa (Institute of Plant Biochemistry and Photosynthesis, IBVF).
Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkijat puolestaan tutustuivat Sevillan yliopiston kulttuuri-aloitteiden keskukseen (CICUS) ja kuvataiteiden tiedekuntaan.

Verkostoitumista

Viime kädessä konferenssi tarjosi tutkijoille monia mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Tapahtumaan pystyi osallistumaan myös virtuaalisen alusta kautta.
Alustan avulla Ulysseuksen tutkijat voivat verkostoitua, löytää yhteistyö-, tutkimus- ja yrittäjyysmahdollisuuksia sekä tutustua mm. Horizon Europe- ja Erasmus+-rahoitusmahdollisuuksiin. Alustalla voi myös etsiä asiantuntijoita, tietoa tai yhteistyömahdollisuuksia Ulysseuksessa.

COMPASS-hanke

Horisontti 2020 -hanke COMPASS: Leading Ulysseus to become a European University excellence model through Research and Innovation on Ulysseuksen tutkimuksen lippulaiva.
Toiminta on osa Horisontti 2020 -puiteohjelman Science with and for Society -ohjelmaa (SWAF). Hanke tukee Ulysseuksen siirtymäprosessia kohti eurooppalaista yliopistoa yhteisen tutkimus- ja innovaatiostrategian avulla-