Registrácia na Verejné podujatie aliancie Ulysseus 11. mája je už otvorená

Registrácia na Verejné podujatie aliancie Ulysseus 11. mája je už otvorená

V utorok 11. mája 2021 sa uskutoční prvé verejné podujatie – Open Event, počas ktorého bude verejnosti predstavená aliancia Európskych univerzít Ulysseus, jej šesť inovačných hubov a ponuka aktivít pre odbornú aj laickú verejnosť, vrátane spoločných Európskych študijných programov, výskumných a podnikateľských projektov a medzinárodnej mobility v širokej škále tém. Virtuálne podujatie, realizované prostredníctvom online webinárov a diskusií na platforme B2match, má za cieľ vzájomne prepojiť všetkých, ktorých sa aliancia dotýka, a pomôcť im spoluvytvárať jej štruktúru a tým podporiť priestor pre spoločné projekty a aktivity v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií. Účasť na podujatí je bezplatná a registrácia naň je už otvorená.

„Vrelo Vás pozývame na toto podnetné verejné podujatie aliancie, ktoré Vám ponúkne nové príležitosti. Podujatie je určené pre všetkých z komunity aliancie: pre výskumníkov, inovátorov, spoločnosti, inštitúcie, mimovládne organizácie, študentov a občanov,“ uviedla generálna koordinátorka aliancie Ulysseus Carmen Vargas. „Inšpiratívne plenárne prezentácie, informačné workshopy a cielené stretnutia 1:1 Vás určite zaujmú, prinesú nové a zaujímavé kontakty.“

Open Event prepojí študentov, výskumníkov, inovátorov, súkromné spoločnosti, verejné inštitúcie, mimovládne organizácie a občanov zo šiestich Európskych krajín aliancie Ulysseus a ďalších krajín (program si pozrite tu). Túto jedinečnú príležitosť na získanie kontaktov pre nové projekty a aktivity v rámci programov Horizon Europe a Erasmus+ podporí virtuálny priestor s možnosťami nadviazania spolupráce v rámci komunity aliancie.

Témy podujatia

Počas podujatia Open Event sa účastníci dozvedia viac o inovačnom ekosystéme aliancie Ulysseus, vrátane rôznych iniciatív, ktoré aliancia naštartuje na podporu medzinárodnej inovatívnej spolupráce. Budú tiež predstavené tzv. satelitné projekty aliancie, ako aj možnosti pre nové projekty financované z programov Horizon Europe a Erasmus+.

Séria paralelných prezentácií sa bude okrem iného venovať pohľadu a možnostiam aliancie Ulysseus pre študentov, akými sú samotný kampus Ulysseus, spoločné a dvojité diplomy, program mobility, možnosti stáží a rozvoja kariéry. Budú predstavené rôzne akcie a iniciatívy týkajúce sa rovnosti pohlaví v STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika), otvorená veda, ako aj nové príležitosti na vytváranie sietí v rámci programov Horizon Europe a Erasmus+ prostredníctvom inovačných hubov aliancie.

Výzvy aliancie Ulysseus

Európska univerzita Ulysseus má silné prepojenie na regionálny a lokálny rozvoj, ako aj na sociálnu súdržnosť a občiansku angažovanosť. Európska univerzita preto buduje inovačný ekosystém založený na spoločných a navzájom sa doplňujúcich silných stránkach v oblasti vzdelávania, výskumu, transferu vedomostí a zapojenia kľúčových hráčov.

Celkovo sú tieto výzvy aliancie Ulysseus v súlade s prioritami stratégií inteligentnej špecializácie a regionálnych strategických plánov, ako aj s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN, Európskou zelenou dohodou a klastrami a misiami programu Horizon Europe. Univerzity a asociovaní partneri zo šiestich európskych krajín a regiónov inovačného ekosystému aliancie a z celého sveta sa preto spoja, aby spoločne rozvíjali problematiky šiestich tém inovačných hubov aliancie:

  • Digitalizácia
  • Umelá inteligencia
  • Starnutie a blahobyt
  • Energetika, doprava, mobilita a inteligentné mestá
  • Turizmus, umenie a kultúrne dedičstvo

Potravinárstvo, biotechnológie a cirkulárna ekonomika
Inovačné huby aliancie Ulysseus sú spoločné inovatívne centrá, v ktorých sa realizujú aktivity aliancie a tým riešia výzvy v oblasti výskumu a vývoja zamerané na rozvoj zapojených regiónov. Inovačné huby sú jadrom procesu spoluvytvárania transdisciplinárneho a výzvou-riadeného vzdelávania prepojeného s programami výskumu, transferu znalostí a podpory zapájania občanov a zvýrazňovania európskych hodnôt.