Ilmoittaudu 11.5. järjestettävään Ulysseus Open Event -tapahtumaan nyt!

Ilmoittaudu 11.5. järjestettävään Ulysseus Open Event -tapahtumaan nyt!

Ensimmäinen Ulysseus Open Event järjestetään tiistaina 11.5.2021. Tapahtumassa esitellään Ulysseus-kampus, kuusi innovaatiohubia ja niiden tarjoamat mahdollisuudet koko Ulysseus-yhteisölle, mukaan lukien yhteiset tutkinnot ja tutkimukset, yrittäjämäiset projektit sekä kansainvälisen liikkuvuuden tarjoamat mahdollisuudet.

Virtuaalitapahtuma järjestetään B2match-alustalla, joka tarjoaa loistavat mahdollisuudet kohdata Ulysseuksen tekijöitä ja eri alojen asiantuntijoita, osallistua työpajoihin ja saada lisää tietoa Ulysseus Eurooppa-yliopistosta. Rekisteröinti on maksuton, ja se on auki tapahtumapäivään saakka.

“Olette sydämellisesti tervetulleita osallistumaan tähän jännittävään Eurooppa-yliopiston Open Event -tapahtumaan, jossa luodaan uusia mahdollisuuksia tutkijoille, innovaattoreille, yrityksille, instituutioille, kansalaisjärjestöille, opiskelijoille ja kansalaisille. Tapahtumassa on luvassa inspiroivia työpajoja, tietoa innovaatiohubeista sekä kohdennettuja kahdenkeskisiä tapaamisia osallistujien kesken. Luvassa on siis verkostoitumista ja uuden oppimista!”
–Carmen Vargas, Ulysseus-allianssin General Coordinator

Ulysseus Open Event tuo yhteen tutkijat, innovaattorit, instituutiot, kansalaisjärjestöt, opiskelijat ja kansalaiset kaikista kuudesta Ulysseus-maasta ja niiden ulkopuolelta (katso koko ohjelma täältä). Tapahtuma on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda uusia kontakteja koskien Erasmus+ ja Horizon -hankkeita. B2match-alustaan on integroitu verkostoitumistyökalu marketplace, jossa on mahdollista verkostoitua ja etsiä uusia yhteistyökumppaneita Ulysseus-yhteisöstä.

Tapahtuman sisältö

Ulysseus Open Event tarjoaa osallistujilleen mahdollisuuden oppia lisää Ulysseus-innovaatioekosysteemistä, joka tukee maarajat ylittävää yhteistyötä Ulysseus-allianssissa. Tapahtumassa jaetaan tarkempia tietoja Ulysseus Eurooppa-yliopiston tulevista aktiviteeteista. Lisäksi esitellään Ulysseuksen satelliittihankkeet ja kerrotaan rahoitusmahdollisuuksista Horizon Europe -ohjelmassa.

Lisäksi tapahtumassa järjestetään useampia samanaikaisia sessioita, joissa kerrotaan tarkemmin Ulysseuksen toiminnoista ja mahdollisuuksista opiskelijoille. Tietoa jaetaan Ulysseus-kampuksesta, yhteisistä ja kaksoistutkinnoista, liikkuuvuusohjelmasta, harjoittelumahdollisuuksista sekä urakehitysohjelmasta. Luvassa on tietoa myös naisten aseman parantamisesta STEAM-verkostossa. Tapahtumassa jalansijaa saavat myös Ulysseuksen tarjoamat mahdollisuudet koskien eri tieteenaloja: luonnontieteitä, teknologiaa, insinööritieteitä, taiteita ja matematiikkaa. Ulysseuksessa kehitetään myös Open Science -ohjelma eli kaikille avoimia opintojaksoja. Kaiken huipuksi luvassa on mahtavat verkostoitumismahdollisuudet Erasmus+ ja Horizon -hankkeissa innovaatiohubiemme kautta.

Ulysseuksen haasteet

Ulysseus Eurooppa-yliopisto on vahvasti mukana alueidensa kehittämisessä, sosiaalisen koheesion edistämisessä ja kansalaisten mukanaolon vahvistamisessa. Edistääksemme näitä asioita, luodaan yhteisön sisällä uudenlainen innovaatioekosysteemi, joka perustuu yhteisiin ja toisiaan täydentäviin vahvuuksiin koulutuksessa, tutkimuksessa, tietämyksen siirrossa ja palveluissa sekä tärkeimmissä sidosryhmissä.

Ulysseuksen haasteet ovat linjassa mukana olevien alueiden Smart Specialization strategioiden (S3), kaupunkien strategiasuunnitelmien, YK:n vastuullisen kehittämisen periaatteiden, Euroopan vihreän ohjelman ja Horizon Europe- ohjelman tavoitteiden kanssa. Siksi kuusi Europan maata, alueet etelästä pohjoiseen, yhdistävät voimansa Ulysseuksen innovaatioekosysteemin avulla ja verkostoituvat yli maarajojen. Innovaatiohubien teemat:

  • Digitalisaatio
  • Tekoäly
  • Ikääntyminen ja hyvinvointi
  • Energia, liikenne ja älykkäät kaupungit
  • Turismi, taide ja kulttuuriperintö
  • Ruoka, bioteknologia ja kiertotalous

Innovaatiohubit ovat aivan uudenlaisia yhteisiä rakenteita, joiden avulla rakennetaan Ulysseus-yhteisön yhteistyötä. Hubit ovat kaiken yhteistyön ytimessä, ja ne vastaavat kuuteen alueelliseen tutkimus- ja kehityshaasteeseen.

Ulysseus-hankkeesta

Ulysseus on yksi niistä 41 eurooppalaisesta yliopistosta, jotka Euroopan komissio on valinnut tulevaisuuden yliopistoiksi. Sevillan yliopiston johtama yhdessä viiden muun yliopiston kanssa Euroopassa (Genovan yliopisto, Italia; Cote d’Azurin yliopisto, Ranska; Košicen teknillinen yliopisto, Slovakia; MCI | The Entrepreneurial School®, Itävalta; ja Haaga – Helian ammattikorkeakoulu, Suomi), projekti antaa opiskelijoille, tutkijoille ja tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden liikkua vapaasti yliopistojen välillä, suorittaa työharjoitteluja yrityksissä ja aloittaa vaikuttavia tutkimushankkeita.