EURÓPSKA UNIVERZITA ULYSSEUS SA PLAVÍ ĎALEJ: EURÓPSKA KOMISIA SCHVAĽUJE FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ĎALŠIE ŠTYRI ROKY

Európska univerzita Ulysseus vstupuje do ďalšej fázy svojho pôsobenia, v ktorej bude silnejšia v oblasti vzdelávania, vedy a inovácií a zároveň rozmanitejšia, komplementárnejšia a viac multikultúrna.

EURÓPSKA UNIVERZITA ULYSSEUS SA PLAVÍ ĎALEJ: EURÓPSKA KOMISIA SCHVAĽUJE FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ĎALŠIE ŠTYRI ROKY

Európska komisia v pondelok 3. júla 2023 oznámila, že Ulysseus získava finančnú podporu vo výške 12,8 mil. EUR pre svoje ďalšie štvorročné pôsobenie. Toto rozhodnutie posilňuje pre Ulysseus jeho desať ročnú víziu, definitívne potvrdzuje rozšírenie na 8 partnerských univerzít a v neposlednom rade  zabezpečuje konsolidáciu programov a štruktúr navrhnutých počas prvej fázy projektu.

Európska univerzita Ulysseus sa stáva rozmanitejšou a tvorí ju osem partnerských univerzít: Univerzita v Seville (Španielsko), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko), Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Čierna Hora).

Partnerské univerzity zahŕňajú všetky typy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa pevne podieľajú na rozvoji svojich regiónov a miest: päť komplexných univerzít (Univerzita v Seville, Univerzita Côte d’Azur, Univerzita v Janove, Univerzita v Münsteri a Univerzita Čierna Hora), jednu technickú univerzitu (Technická univerzita v Košiciach) a dve univerzity aplikovaných vied (MCI | The Entrepreneurial School® a Haaga-Helia).

Táto rôznorodosť univerzít, krajín a regiónov pomáha vytvárať komplementárnu, dynamickú a všestrannú Európsku univerzitu, ktorá spolu so 158 asociovanými partnermi rozvíja agilný, udržateľný a proaktívny inovačný ekosystém. Cieľom tohto ekosystému je posilniť synergie medzi štyrmi poslaniami inštitúcií vysokoškolského vzdelávania: vzdelávaním, výskumom, inováciami a službami pre spoločnosť s cieľom riešiť globálne, európske, regionálne a miestne výzvy.

V tejto novej etape, podporenej z prostriedkov programu Erasmus, chce Európska univerzita Ulysseus prekročiť hranice Európy a založiť pobočky v troch mimoeurópskych krajinách. Okrem toho Ulysseus čoskoro prinesie pre mladých ľudí vzdelávacie príležitosti v podobe štartu prvého spoločného študijného programu či v rozvoji svojej akademickej ponuky.

Inovačný ekosystém

Ulysseus inovačné hub-y sú ústrednou osou pre procesy spoluvytvárania transdisciplinárneho a na výzvach založeného vzdelávania prepojeného s výskumom a inováciami, podporujúce zapájanie komunity a posilňujúce európske hodnoty. Po pridaní dvoch univerzít ako nových riadnych členov, ale aj v dôsledku opätovného prispôsobenia územných stratégií po období pandémie a následných európskych a národných plánov obnovy sa niektoré regióny v súlade so svojimi univerzitami rozhodli prehodnotiť svoju strategickú pozíciu.

Ulysseus inovačné hub-y sa v tejto novej fáze vyvíjajú, prispôsobujú sa tejto novej realite a upravujú niektoré svoje témy tak, aby zodpovedali novej európskej inovačnej agende.

Po tejto revízii sú inovačné hub-y orientované nasledovné:

  • 1. Udržateľná energia, doprava a mobilita pre inteligentné mestá (Univerzita v Seville)
  • 2. Robotika (Univerzita v Janove)
  • 3. Starnutie a blahobyt (Univerzita Côte d’Azur)
  • 4. Digitálna transformácia priemyslu (Technická univerzita v Košiciach)
  • 5. Podnikateľstvo a dopad (MCI | The Entrepreneurial School®)
  • 6. Aplikovaná umelá inteligencia pre podnikanie a vzdelávanie (Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia)
  • 7. Sociálna a ekologická udržateľnosť (Univerzita v Münsteri)
  • 8. Kybernetická bezpečnosť (Univerzita Čierna Hora)

Budúcnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania

Rozhodnutie Európskej komisie podporiť ďalšie financovanie Európskej univerzity Ulysseus je dôkazom pevného záväzku EK investovať do budúcnosti európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Podporou iniciatív, ktoré posilňujú spoluprácu, excelentnosť a inovácie, chce EK posilniť európsku vedomostnú základňu a zabezpečiť, aby Európa zostala na čele svetového výskumu a vzdelávania.

So štartom novej vzrušujúcej kapitoly je Európska univerzita Ulysseus pripravená upevniť svoju pozíciu ako digitálnej tak aj teritoriálnej európskej univerzity a stať sa katalyzátorom zavádzania nových modelov, nástrojov a právnych rámcov, ktoré urýchlia transformáciu všetkých univerzít v Európe.

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus do roku 2030 je vytvoriť excelentnú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na človeka a podnikanie pre občanov budúcnosti. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu európskeho vysokoškolského vzdelávania a výskumného priestoru, a tým aj budúcnosti Európy.

Ulysseus je jednou z 50 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala ako univerzity budúcnosti. Alianciu vedie Univerzita v  Seville (Španielsko) a jej partnerskými univerzitami sú Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko), Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Čierna Hora).
Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu