D2S@Ulysseus –hanke käynnistyi partneriyliopistojen tapaamisella

D2S@Ulysseus –hanke käynnistyi partneriyliopistojen tapaamisella

D2S@Ulysseus -hanke aloitti työnsä viime viikolla virtuaalisessa kick-off –tapaamisessa, johon osallistuivat kaikki kuusi partneriyliopistoa.

Hankkeen tavoitteena on edistää digitaalista koulutusekosysteemiä kehittämällä opettajien digipedataitoja, mikä mahdollistaa korkealaatuisen ja inklusiivisen digitaalisen koulutuksen onnistumisen. Opettajien koulutuksen lisäksi hanke keskittyy vahvistamaan opiskelijoiden digitaalisia työelämätaitoja, mistä on heille hyötyä tulevaisuuden työelämässä.

Saavuttaakseen nämä kunnianhimoiset tavoitteet, partneriyliopistot työskentelevät ahkerasti erilaisten haasteiden parissa. Hankkeessa tuotetaan mm. digitaalinen koulutusanalyysi – joka sisältää yhteisen työelämätaitojen katalogin. Lisäksi hankkeessa teetetään kyselyitä, joissa kartoitetaan opettajien ja sidosryhmien tarpeita työelämässä. Hankkeen aikana kehitetään myös online-koulutusta opettajille ja digitaalisten työelämätaitojen kursseja opiskelijoille.

Kick Off –tapaaminen pidettiin maanantaina 22.3.2021. Siinä partnerit tapasivat ensimmäisen kerran toisensa, hyväksyivät lopullisen työsuunnitelman aikatauluineen sekä määrittelivät ensimmäiset askeleet. Lisäksi partnerit hyväksyivät hankkeen laatu-, disseminaatio- hallinto- ja taloussuunnitelmat.

D2S@Ulysseus –hanketta koordioi Université Côte d’Azur Ranskasta ja mukana on Ulysseuksesta tutut viisi yliopistoa: italialainen Genovan yliopisto, espanjalainen Sevillan yliopisto, slovakialainen Košicen teknillinen yliopisto, itävaltalainen MCI | The Entrepreneurial School® ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Projektin ansiosta mukana olevilla korkeakouluilla on upeat mahdollisuudet päivittää nykyistä koulutus- ja harjoittelusysteemiä digitaaliselle aikakaudelle.

Ulysseuksen partnerit jakavat toisilleen kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. He vahvistavat yhdessä valmiuksiaan opetusta ja oppimista koskevassa digitaalisessa murroksessa ja näin ollen he ovat erinomaisesti valmistautuneita kohtaamaan muuttuvan, entistä digitaalisemman maailman vaatimukset. Jokainen partneri keskittyy tekemään opiskelijakeskeisestä oppimisesta todellisuutta Ulysseus-allianssissa. Allianssi kehittää jatkuvassa yhteistyössä osallistavia lähestymistapoja oppimiseen ja opettamiseen.

Ulysseus-hankkeesta

Ulysseus on yksi niistä 41 eurooppalaisesta yliopistosta, jotka Euroopan komissio on valinnut tulevaisuuden yliopistoiksi. Sevillan yliopiston johtama yhdessä viiden muun yliopiston kanssa Euroopassa (Genovan yliopisto, Italia; Cote d’Azurin yliopisto, Ranska; Košicen teknillinen yliopisto, Slovakia; MCI | The Entrepreneurial School®, Itävalta; ja Haaga – Helian ammattikorkeakoulu, Suomi), projekti antaa opiskelijoille, tutkijoille ja tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden liikkua vapaasti yliopistojen välillä, suorittaa työharjoitteluja yrityksissä ja aloittaa vaikuttavia tutkimushankkeita.