Projekt COMPASS aliancie Ulysseus začína svoju púť

Projekt COMPASS aliancie Ulysseus začína svoju púť

Projekt COMPASS: Leading Ulysseus to become a European University excellence model through Research and Innovation, financovaný programom Horizont 2020, oficiálne odštartoval svoju cestu 18. júna 2021 stretnutím šiestich partnerov Európskej univerzity Ulysseus – Univerzity v Seville (Španielsko), Univerzity v Janove (Taliansko), Univerzity Côte d’Azur (Francúzsko), Technickej univerzity v Košiciach (Slovensko), MCI | Podnikateľskej školy® (Rakúsko) a Univerzity aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). Aliancia získala 2 milióny EUR na svoju transformáciu prostredníctvom spoločnej stratégie výskumu a inovácií a konsolidáciou jej inovačného ekosystému. Projekt oficiálne začal 1. júna 2021.

„COMPASS je vlajkovou loďou stratégie výskumu a inovácií aliancie Ulysseus,“ uviedla generálna manažérka aliancie Carmen Vargas. „Prostredníctvom tejto iniciatívy, ktorá je súčasťou programu Veda s a pre spoločnosť v rámci Horizont 2020, posilníme synergie medzi Európskym výskumným priestorom a Európskym vzdelávacím priestorom v rámci Európskej univerzity Ulysseus.“

Uskutočnené stretnutie bolo venované prezentácii cieľov, aktivít a finančných aspektov projektu, ako aj predstaveniu tímu. Projekt si kladie nasledovné ciele:

  • vďaka dlhodobej spoločnej strategickej vízii aliancie Ulysseus vytvoriť model excelentnosti pre výskum a inovácie;
  • vďaka stratégii a konkrétnemu akčnému plánu etablovať alianciu Ulysseus ako inštitucionálny transformačný model pre výskum a inovácie; a
  • posilniť spoločnú dlhodobú víziu výskumu a inovácií v aliancii Ulysseus s cieľom stimulovať systémový, štrukturálny a udržateľný vplyv na všetkých úrovniach zapojených inštitúcií.

Počas nasledujúcich troch rokov vypracuje aliancia spoločný výskumný a inovačný program Ulysseus a akčný plán, vrátane aktivít na podporu princípov otvorenej vedy – najmä digitálnych. Dôjde k transformácii inovačných hubov aliancie na akreditované centrá Európskeho výskumného priestoru (ERA). Projekt podporí zodpovedný výskum a inovácie vrátane princípov rodovej otázky, etiky, zapojenia verejnosti a vedeckého vzdelávania v oblasti výskumu a inovácií. Tiež celosvetovo zatraktívni alianciu Ulysseus pre talentovaných a nádejných výskumných pracovníkov, vrátane rozvoja ich výskumnej kariéry a v neposlednom rade posilní strategickú spoluprácu s inými inštitúciami mimo aliancie, čím sa aliancia stane svetovým modelom Európskej univerzity pre výskum a inovácie.

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.