Ulysseuksen COMPASS -projekti aloitti toimintansa

Ulysseuksen COMPASS -projekti aloitti toimintansa

Horizon 2020 –rahoitteinen COMPASS –projekti aloitti toimintansa kesäkuun 18. päivä kick-off -kokouksella. Kokoukseen osallistuivat kuusi partnerikorkeakoulua: Genovan yliopisto (Italia), Cote d’Azurin yliopisto (Ranska), Košicen teknillinen yliopisto (Slovakia), MCI The Entrepreneurial School (Itävalta) Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (Suomi) ja Sevillan yliopisto (Espanja).

Alliansi sai kahden miljoonan euron rahoituksen vahvistaakseen Ulysseus Eurooppa-yliopiston innovaatioekosysteemia. COMPASS-hankkeessa luodaan myös yhteinen strategia Ulysseuksen tutkimus- ja innovaatioyhteistyölle. Projektin virallinen aloituspäivä oli 1.6.2021.

COMPASS on Ulysseuksen tutkimus-ja innovaatioyhteistyön lippulaiva, sanoo Ulysseuksen General Coordinator Carmen Vargas. COMPASS-hanke on osa Horizon 2020-rahoitukseen kuuluvaa Science with and for Society –ohjelmaa. Compass -projektin avulla vahvistamme synergioita eurooppalaisen tutkimusalueen ja eurooppalaisen koulutusalueen välillä Ulysseus Eurooppa-yliopistossa.

Viime viikolla pidetyssä kokouksessa esiteltiin projektin tavoitteet, aktiviteetit ja taloudelliset asiat. Kunkin korkeakoulun tiimit esittäytyivät toisilleen.

COMPASS-hankkeen tavoitteena on mm.

  • rakentaa pitkän tähtäimen strateginen visio yhteistyössä Ulysseus Eurooppa-yliopiston kanssa laadustaan tunnetulle tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle
  • avustaa strategia- ja toimintasuunnitelman kehityksessä, jotta Ulysseus Eurooppa-yliopistosta syntyisi institutionaalinen malli tutkimuksessa ja innovaatiossa; ja
  • vahvistaa Ulysseuksen yhteistä pitkän tähtäimen tutkimus- ja innovaatiovisiota systeemisen, rakenteellisen ja kestävän impaktin luomiseksi kaikilla tasoilla.

Seuraavan kolmen vuoden aikana allianssi kehittää yhteisen Ulysseus tutkimus- ja innovaatioagendan sekä toimintasuunnitelman. Suunnitelmiin kuuluu avoimen tieteen toimintatapojen vahvistaminen ja kehittäminen, erityisesti digitaalisuutta silmällä pitäen. Lisäksi tavoitteena on Ulysseus innovaatiohubien tunnustaminen osaksi eurooppalaisen tutkimusalueen virallisia alueellisia innovaatiokeskuksia. Innovaatiohubit tukevat kaikessa toiminnassaan vastuullista tutkimusta ja innovaatiota, ja niissä otetaan huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo, etiikka, kansalaisten osallistaminen sekä tieteellinen koulutus osana tutkimusta ja kehitystä. Tavoitteena on tehdä Ulysseuksesta houkutteleva kohde lahjakkaille ja lupaaville tutkijoille ympäri maailmaa. COMPASS-projektissa kehitetään tutkijoiden omaa urapolkua Ulysseus Eurooppa-yliopistossa sekä tehdään vahvaa strategista yhteistyötä allianssin ulkopuolisten korkeakoulujen kanssa.

Ulysseus-hankkeesta

Ulysseus on yksi niistä 41 eurooppalaisesta yliopistosta, jotka Euroopan komissio on valinnut tulevaisuuden yliopistoiksi. Sevillan yliopiston johtama yhdessä viiden muun yliopiston kanssa Euroopassa (Genovan yliopisto, Italia; Cote d’Azurin yliopisto, Ranska; Košicen teknillinen yliopisto, Slovakia; MCI | The Entrepreneurial School®, Itävalta; ja Haaga – Helian ammattikorkeakoulu, Suomi), projekti antaa opiskelijoille, tutkijoille ja tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden liikkua vapaasti yliopistojen välillä, suorittaa työharjoitteluja yrityksissä ja aloittaa vaikuttavia tutkimushankkeita.