Ulysseus kehittää kansainvälistymisstrategiaansa EU:n rajojen ulkopuolelle

Ulysseus signs two memorandums of understanding with the universities of Da Nang (Vietnam) and Laval (Canada)

Ulysseus kehittää kansainvälistymisstrategiaansa EU:n rajojen ulkopuolelle

Ulysseus Eurooppa-yliopisto (Sevillan yliopisto (Espanja), Genovan yliopisto (Italia), Université of Côte D’Azur (Ranska), Košicen teknillinen yliopisto (Slovakia), MCI | The Entrepreneurial School® (Itävalta) ja Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu (Suomi) vahvistaa kansainvälistä strategiaansa allekirjoittamalla kaksi yhteisymmäryspöytäkirjaa (Memorandum of understanding) Da Nangin (Vietnam) ja Lavalin yliopiston (Quebec, Kanada) kanssa.

Ulysseuksen nykyisten jäsenyliopistojen rehtorit ja sekä uusien täysjäsenten, Münsterin yliopiston ja Montenegron yliopiston edustajat allekirjoittivat asiakirjat hiljattain järjestetyssä Genovan Ulysseus-kokouksessa.

Näiden sopimusten myötä Da Nangin yliopisto ja Lavalin yliopisto pyrkivät luomaan uusia yhteistyösuhteita koulutuksen, tutkimuksen ja muiden teemojen saralta kaikkien osapuolten välillä.

Näiden aiepöytäkirjojen toteuttamiseksi Da Nangiin ja Lavaliin perustetaan kaksi hubia, jotka toimivat kansainvälisenä mallina sekä tutkimus- että koulutusyhteistyölle.

Yhteistyö ja vaihdot

Uusien sopimusten myötä luodaan yhteisiä aloitteita ja projekteja tutkimuksessa, liikkuvuudessa, konferenssien järjestämisessä ja koulutusohjelmissa. Aiesopimukset määrittelevät yhteistyön alueet, edistävät koordinaatiota sekä nimeävät yhteiset tavoitteet

Molemmissa aiesopimuksissa kuvaillaan myös mekanismit ja protokollat tietojen, tutkimustulosten ja parhaiden käytäntöjen, tai muun asiaankuuluvan tiedon jakamiseksi. Tämä tavoite edistää läpinäkyvyyttä, tehostaa viestintää ja tukee molemminpuolista oppimista.

Rector of the University of Seville and presidente of Haaga Helia signed the MOU
Miguel Ángel Castro, Rector of the University of Seville, Minna Hiilos, President of Haaga-Helia and Jeanick Briswaleter, President of Université Côte d’Azur

Yhteiset tutkimuskeskukset

Ulysseus-partneriyliopistojen allekirjoittamien aiesopimusten yhteydessä allianssi tarjoaa avoimen pääsyn kunkin Ulysseus-kumppanin tuleviin yhteisiin tutkimuskeskuksiin ja niihin liittyviin inkubaattoreihin Da Nangin yliopiston ja Lavalin yliopiston opettajille, opiskelijoille, tutkijoille ja startupeille.

Näiden aiesopimusten pääasiallisena tarkoituksena on toimia alustavana vaiheena neuvotteluille ja yksityiskohtaisempien sopimusten kehittämiselle, mutta ehdot eivät ole tarkoitettu juridisesti sitoviksi. Ne edustavat yhteistä kiinnostusta tutkia mahdollisuuksia tuleviin yhteistyöhankkeisiin ja hyviin aikomuksiin, jotka tehdään hyvässä uskossa ja yhteistyön hengessä osapuolten välillä.

Ulysseuksesta

Ulysseus on yksi niistä 44 Eurooppa-yliopistoallianssista, jotka Euroopan komissio on valinnut tulevaisuuden yliopistoiksi. Sevillan yliopisto yhdessä viiden muun eurooppalaisen yliopiston kanssa (Genovan yliopisto, Italia; Université Côte d’Azur, Ranska; Košicen teknillinen yliopisto, Slovakia; MCI | The Entrepreneurial School®, Itävalta; ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Suomi) johtama hanke antaa opiskelijoille, tutkijoille ja korkeakoulututkinnon suorittaneille mahdollisuuden liikkua vapaasti yliopistojen välillä, suorittaa harjoittelujaksoja yrityksissä ja aloittaa vaikuttavia tutkimushankkeita.