COMPASS-konferenssissa ”Beyond Europe” keskityttiin kansainvälistymiseen tutkimus- ja innovaatiotyössä

Tapahtumassa asiantuntijapaneeli korkeakouluista ja kansainvälisistä organisaatioista pohti erilaisia haasteita, joita Eurooppa-yliopistoallianssit kohtaavat kehittäessään kansainvälistymisstrategioitaan Euroopan ulkopuolella.
COMPASS-konferenssissa ”Beyond Europe” keskityttiin kansainvälistymiseen tutkimus- ja innovaatiotyössä

Ulysseus Eurooppa-yliopisto isännöi 24.1.2024 virtuaalikonferenssia ”Beyond Europe: Tutkimuksen ja kehityksen kansainvälistymisstrategiat Eurooppa-yliopistoille”. Tapahtuma keräsi lähes 300 osallistujaa ja sen järjesti MCI | The Entrepreneurial School® (Itävalta), yksi kahdeksasta Ulysseus-allianssin kumppanikorkeakoulusta. Konferenssi on osa Ulysseuksen tutkimus- ja kehitysprojekti COMPASSin toimintaa.

Globalisoituvassa maailmassa rajat ylittävä yhteistyö on yksi EU:n tutkimus- ja innovaatioagendan kulmakivistä. EU:n globaali lähestymistapa sisältää tutkijoiden ja innovaattoreiden liikkuvuuden yhtenä tulevien sukupolvien hyvinvoinnin kannalta ratkaisevana haasteena. ”Beyond Europe- konferenssi” tarjosi kaikille osallistujille ainutlaatuisen foorumin pohtia haasteita, joita Euroopan yliopistoallianssit kohtaavat kehittäessään kansainvälistymisstrategioitaan Euroopan ulkopuolella. Vaikka näillä alliansseilla voi olla tehtäväkeskeinen lähestymistapa strategisten kumppanuuksien rakentamiseen erilaisten T&I-yhteistyömallien ja -projektien kautta, on prosessissa otettava huomioon teknisten ja organisatoristen näkökulmien lisäksi, myös kumppaneiden tarpeet ja intressit, jotta molemminpuolinen kunnioitus, oikeudenmukaisus ja läpinäkyvyys säilyy läpi koko prosessin.

Andreas Altmann, MCI:n (Itävalta) rehtori

Andreas Altmann, MCI:n (Itävalta) rehtori, avasi konferenssin toivottamalla yleisön tervetulleeksi ja korostamalla, kuinka keskeistä tutkimus- ja innovaatiotyö ovat tulevaisuuden hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuun kannalta. Avaussanoissaan hän painotti korkeakoulujen tarvetta tehdä yhteistyötä kaikkien TKI-haasteiden ratkaisemiseksi ja etsiä strategisia kumppaneita Euroopan ulkopuolelta .

EU:n ulkopuolisen yhteistyön rakentuminen

Konferenssin ensimmäinen osa keskittyi käsittelemään Euroopan yliopistojen T&I-yhteistyön erilaisia strategioita ja malleja EU:n ulkopuoliseen yhteistyöhön, jotta kumppanuudet olisivat mahdollisimman kunnioittavia, oikeudenmukaisia. Vaikka suurin osa Euroopapa-yliopistojen yhteistyöstä tapahtuukin EU:ssa, kaikki Eurooppa-yliopistoallianssit tekevät yhteistyötä kumppaneiden kanssa ympäri maailmaa.

Franz Fischler, Former EU Commissioner for Agriculture, Rural Development and Fisheries

Asiantuntijapaneelin Franz Fischler, entinen EU-maatalouskomissaari korosti tarvetta jatkaa eurooppalaisten arvojen omaksumista ja edistämistä, ei vain Euroopassa vaan myös sen ulkopuolella, erityisesti nykyisten maailmanlaajuisten konfliktien aikakaudella. Fischler korosti myös tarvetta vahvistaa ja elvyttää historiallisia suhteita osana kansainvälistymisstrategioita ja kiinnittää erityistä huomiota yhteistyöhön Afrikan maiden kanssa, erityisesti järjestelmällisen opiskelijavaihdon edistämistä Afrikan ja Euroopan välillä.

Frédérique Vidal and Former Minister of Higher Education, Research and Innovation (France)

Asiantuntijapaneelissa kuultiin myös Frédérique Vidalia, Ranskan entistä korkeakoulu-, tutkimus- ja innovaatioministeriä. Hän jakoi näkemyksensä eurooppalaisten allianssien roolista kansainvälisessä yhteistyössä ja tiiviin koordinaation vaikutuksesta tieteen ja diplomatian välillä. Hän korosti erityisesti tarvetta houkutella lahjakkuuksia rekrytoimalla parhaita professoreita, tutkijoita ja opiskelijoita ja luomalla monimuotoisia yhteisöjä opiskelijakokemuksen parantamiseksi. Vidal korosti myös allianssien tarvetta ymmärtää synergiansa potentiaalisten kumppaneiden kanssa molemminpuolisen hyödyn maksimoimiseksi T&I-työssä. Puheenvuoronsa lopuksi hän toi esille ajatuksen siitä, ettei yksinomaan yliopistojen tule muuttaa ajattelutapaansa kansainvälisen yhteistyön rakentamisessa, vaan on olennaista, että yksittäiset valtiot ja EU tiedostavat kehityspotentiaalin, jonka yliopistot ja allianssit yhdessä muodostavat.

From left to right, Siegfried Walch (MCI), Andreas Altmann (Rector, MCI), F. Franz Fischler (Former EU Commissioner for Agriculture, Rural Development and Fisheries) and F. Vidal (Former Minister of Higher Education, Research and Innovation in France)

Eurooppa-yliopistoallianssien panoksesta aluekehityksessä Frédérique Vidal korosti erityisesti allianssien vahvaa yhteyttä yliopistojen, yritysten ja muiden ulkoisten sidosryhmien välillä. Franz Fischler puolestaan korosti tarvetta ammattimaistaa kansainväliset suhteet strategisten maiden, kuten Afrikan kumppaneiden kanssa.

Kestävän T&I-yhteistyön ylläpito EU:n ulkopuolella: haasteet ja onnistumiset

Konferenssin toinen osa käsitteli T&I-toimijoiden kohtaamia haasteita, ei vain organisaatiotasolla, vaan myös yksilötasolla. Haasteiden tunnistamisen jälkeen asiantuntijapaneeli keskusteli myös vahvojen ja pitkäaikaisten kumppanuuksien menestystekijöistä.

Ensimmäisen esityksen piti Stefan Bergmans, tutkimus-ja innovaatiojohtaja (European University Association). Hän korosti kolmea EUA:n innovaatioagendan keskeistä prioriteettia: yliopiston T&I:n yhteiskunnallisen vaikutuksen vahvistaminen, kestävien, monimuotoisten ja yhteistyöhön perustuvien T&I-kulttuurin edistäminen ja hyvin suunnitellun T&I-järjestelmän puolustaminen.

From left to right, Natacha Esteves (MCI), Jason Lane (Co-director at C-BERT), Jessica Schüller (Project Manager & Research Associate at C-BERT) and Sigfried Walch (MCI)

Konferenssin kaksi viimeistä esitystä kuultiin Jessica Schüllerilta, projektijohtaja ja tutkimusassosiaatti C-BERTissä ja Jason Lanelta, C-BERTin yhteisöjohtaja. Puheenvuoroissaan he keskustelivat siitä, miten rakentaa ja hallita strategisia alliansseja ja kansainvälisiä kumppanuuksia, sekä käsittelivät erilaisia kansainvälisen koulutuksen tyyppejä kaikissa mahdollisissa muodoissaan.

COMPASS

COMPASS on Ulysseuksen TKI-toiminnan lippulaivahanke (H2020). COMPASS-hankkeessa kehitetään yhteiseurooppalaiselle yliopistolle yhteinen tutkimus- ja innovaatiostrategia, joka edesauttaa korkeakoulujen integraatiota ja yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Ulysseus Eurooppa -yliopiston huippuosaamismallia osana kaikille yhteistä tutkimus- ja innovaatiostrategiaa