Lähes 40 opiskelijaa osallistuu ensimmäiseen Ulysseus-kesäkouluun Helsingissä

Lähes 40 opiskelijaa osallistuu ensimmäiseen Ulysseus-kesäkouluun Helsingissä

Ulysseus Eurooppa-yliopisto järjestää 6.6-10.6. ensimmäisen kasvokkain tapahtuvat koulutuksensa Ulysseus-opiskelijoille. Ulysseus Entre Camp nimeä kantavaan kesäkouluun osallistuu lähes 40 opiskelijaa kaikista kuudesta partneriyliopistosta (Sevillan yliopisto, Genovan yliopisto, Côte D’Azurin yliopisto, Kosicen teknillinen yliopisto, MCI | Management Center Innsbruck ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu).

STUDENTS DURING ENTRE CAMP

Ulysseuksen arvojen mukaisesti Entre Campin sisältö edistämää alueiden ja yhteiskunnan kehitystä. Lisäksi se auttaa vähentämään osaamisvajetta, joka onkin yksi Ulysseuksen keskeisistä tavoitteista.

Entre Campin tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista yrittäjyyden alalla monipuolisten moduulien avulla. Tämän kurssin jälkeen opiskelijat osaavat hyödyntää muotoiluajattelun prosessia, kehittää ja vahvistaa yrittäjähenkistä ajattelutapaansa sekä ajatella kriittisesti. Leiri kehittää myös opiskelijoiden päätöksentekotaitoa, ongelmanratkaisukykyä, kommunikointitaitoja sekä ideoiden edelleen kehittämistä keskustelujen avulla. Tiimityöskentely puolestaan kehittää opiskelijoiden kykyä tarkastella haasteita ja ongelmia eri näkökulmista. Lisäksi opiskelijat oppivat ottamaan huomioon yritysten ja eri sidosryhmien näkökannat, tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuksia ja kehittää niitä kestäviksi ratkaisuiksi.

Entre Campin suunnittelussa ja opiskelijoille annetuissa haasteissa tärkeässä roolissa oli Ulysseuksen partneri Uudenmaan liitto, joka oli mukana aktiivisesti jo suunnitteluvaiheessa ja myöhemmin leirin aikana tukemassa opiskelijoita.

Ulysseus Summit

Entre Campin aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus tavata Ulysseus-yliopistojen henkilökuntaa, joka osallistui samanaikaisesti Ulysseus-huippukokoukseen Helsingissä. Kyseessä oli yhteistoiminta, jossa opiskelijat saivat kuunnella ideoita ja ehdotuksia kesäkouluun liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Haasteisiin perustuva oppimismenetelmä

Ulysseus Entre Camp -leirillä sovellettiin haasteisiin perustuvaa oppimista (challenge-based learning) sekä muotoiluajattelun prosessia ja menetelmiä. Leirillä yhdistettiin sekä virtuaalista oppimista että fyysistä liikkuvuutta, ja näin esiteltiin Erasmus+-ohjelman eurooppalaisen liikkuvuuden uusi muoto, jota kutsutaan BIP-ohjelmaksi (Blended Intensive programmes).

Oppimistekniikoiden parantamiseksi opiskelu on jäsennelty kahdella tavalla: ryhmätyöskentely ja asiantuntijoiden pitämät esitelmät.

Menetelmässä yhdistetään onnistuneesti virtuaali- ja läsnä pidettävä koulutus. 40 opiskelijaa aloitti huhtikuun lopussa verkossa pidetyllä aloituskokouksella, jossa valmisteltiin 6.-10. kesäkuuta Helsingissä järjestettävän Entre Campin toimintaa. Ensimmäisen Entre Campin päätteeksi heinäkuussa jokainen opiskelija kokoaa oman oppimisportfolionsa, jossa esitetään sekä alun virtuaaliosuuden että kesäkoulun fyysisen osuuden anti.

Lisätietoa Ulysseus Eurooppa-yliopistosta

Ulysseus Eurooppa-yliopisto on yksi 41 Eurooppa-yliopistoallianssista Euroopassa. Eurooppa-yliopistoaloite on nuori ja ensimmäiset allianssit aloittivat toimintansa vuonna 2019. Ulysseus kuuluu toisen aallon alliansseihin, ja toiminta alkoi loppuvuodesta 2020.

Yliopistossa kehitetään yhteisiä tutkintoja, yhteistä koulutustarjontaa, edistetään tutkimusta ja opiskelijoiden sekä henkilökunnan vapaata liikkuvuutta Ulysseus-korkeakoulujen välillä.

Ulysseus-tutkimustoiminta ja yhteiset tutkinnot perustuvat kuuteen innovaatiohubiin​, jotka​ sijaitsevat kussakin partneriyliopistossa. Haaga-Helian lisäksi mukana on Sevillan yliopisto Espanjasta, Genovan yliopisto Italiasta, Coté d’Azurin yliopisto Ranskasta, Košicen teknillinen korkeakoulu Slovakiasta ja MCI Business School Itävallasta.