Ulysseus järjesti ensimmäisen Open Event -kokoontumisen – paikalla yli 50 opiskelijaa kuudesta eurooppalaisesta korkeakoulusta

Ulysseus järjesti ensimmäisen Open Event -kokoontumisen – paikalla yli 50 opiskelijaa kuudesta eurooppalaisesta korkeakoulusta

Ulysseus-allianssi järjesti tänään historiansa toisen Ulysseus Open Event -tapahtuman. Vain kuukauden Ulysseuksen alkamisen vuosipäivän jälkeen pidetyssä tapahtumassa kokoonnuttiin paikan päällä. Kokoontuminen oli omistettu Euroopan tulevaisuuskonferenssille, jossa Euroopan kansalaisilla on ainutlaatuinen tilaisuus esittää ajatuksiaan Euroopan haasteista ja painopisteistä.

Ulysseus Open Event -tapahtuman avasi Sevillan yliopiston rehtori, Miguel Angel Castro, joka toivotti Ulysseus-korkeakoulujen opiskelijat, tutkijat ja henkilökunnan jäsenet kumppaniyliopistoista tervetulleiksi. Allianssin kumppanikorkeakoulut ovat Sevillan yliopisto Espanjasta, Genovan yliopisto Italiasta, Université Côte d’Azur Ranskasta, Košicen tekninen yliopisto, MCI (The Entrepreneurial School®) Itävallasta sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Suomesta.

”Tänään voimme todella sanoa, että Ulysseus on heräämässä henkiin”, totesi rehtori Miguel Ángel Castro, joka korosti puheessaan opiskelijoiden merkitystä Ulysseuksessa. ”Ette ole vain olennainen osa miehistöämme, vaan myös meitä kaikkia eteenpäin vievä tuuli. Ulysseus pyrkii tulemaan tulevaisuuden eurooppalaiseksi yliopistoksi, emmekä pääse määränpäähän ilman teidän apuanne.”

Lopuksi Sevillan yliopiston rehtori korosti Ulysseus-yhteistyön merkitystä – työskentelytapaa, jonka on koottava yhteen kaikki tieto parhaiden käytäntöjemme vaihtamiseksi ja uusien kehittämiseksi”.

Avajaisistunnon jälkeen jokaisen Ulysseus-korkeakoulun opiskelija esitteli oman korkeakoulunsa ja tapahtuman kahteen co-creation-sessioon osallistuvan ryhmänsä.

Authorities welcome

Kannanotto

Ensimmäisessä ryhmässä opiskelijat kirjoittivat kannanoton Euroopan yliopistojen tulevaisuuden julistusta varten. Euroopan yliopistoyhteisö (EUC) esittelee tämän ensi maaliskuussa Euroopan tulevaisuuskonferenssille.

Ulysseus on yhteistyössä EUC:n kanssa, joka on eurooppalaisten korkeakouluopiskelijoiden hanke ruohonjuuritasolla. EUC:n tarkoituksena on toimia eurooppalaisten opiskelijoiden äänenä ja osallistua myös Euroopan tulevaisuuskonferenssiin. Kannanotto oli samassa linjassa EUC:n aloitteen (Action 3), Euroopan yliopistojen tulevaisuuden julistuksen, kanssa.

Yhteisen Master-tutkinnon kehittäminen

Toinen ryhmä työsti kehitysehdotuksia Ulysseus -yhteistutkintoon liittyen (Joint Master’s degree in Energy, Transport, Mobility and Smart Cities). Yhteistutkinto tulee olemaan kahden tai useamman korkeakoulun ohjelman yhteinen tutkintotodistus, joka myös tunnustetaan eri maissa. Opiskelijat ovat näin alusta alkaen mukana kehittämässä ensimmäistä Ulysseus-yhteistutkintoa.

Päivän lopuksi

Kokoontuminen päätettiin opiskelijoiden kannanoton lukemiseen rehtoraatissa, Sevillan yliopiston ytimessä. Esitetty kannanotto kiteytti päivän aikana syntyneen yhteisymmärryksen.

Akateemisen tunnustamisen kokous sekä vierailuja tutkimus- ja innovaatiokeskuksiin

Co-creation-sessioiden lisäksi nelisenkymmentä Ulysseuksen kumppaniyliopiston edustajaa tapasi kokouksissa ja vieraili Sevillan yliopiston keskeisissä tutkimus– ja innovaatiokeskuksissa.

Akateemisen tunnustamisen työryhmä kokoontui Sevillan yliopiston rehtoraatilla. Työryhmä piti aloituskokouksen, jossa työstettiin Ulysseus-tutkintonimikkeiden tunnustamista.

Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä Ulysseuksen edustajien ryhmä vieraili Sevillan yliopiston tutkimus- ja innovaatiokeskuksissa. Ensimmäisenä vierailtiin Engineering Schoolissa, jossa tutustuttiin eri osastoihin ja kärkihankkeisiin. Hankkeet liittyvät kahden Ulysseus-innovaatiohubin osaamisalueisiin: energiaan, liikenteeseen, liikkuvuuteen ja älykaupunkeihin sekä tekoälyyn.

ABOUT ULYSSEUS

Ulysseus on yksi 41 eurooppalaisesta korkeakouluverkostosta, jotka Euroopan komissio on valinnut tulevaisuuden yliopistoiksi. Verkosto mahdollistaa opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilökunnan vapaan liikkuvuuden korkeakoulujen välillä, työharjoittelun eri maiden yrityksissä ja yhteiset vaikuttavat kansainväliset tutkimushankkeet. Ulysseuksessa on mukana kuusi korkeakoulua: Sevillan yliopisto Espanjasta (hanketta koordinoiva korkeakoulu), Genovan yliopisto Italiasta, Université Côte d’Azur Ranskasta, Košicen tekninen yliopisto, MCI (The Entrepreneurial School®, Itävallasta sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Suomesta.