Ulysseuksen RADAR Observatory käynnisti toimintansa – ainutlaatuinen ja innovatiivinen aloite Eurooppa-yliopistoille

Ulysseuksen RADAR Observatory käynnisti toimintansa – ainutlaatuinen ja innovatiivinen aloite Eurooppa-yliopistoille

Ulysseus-allianssin RADAR Observatory aloitti toimintansa 19. marraskuuta 2021 kokouksessa, jossa tapasivat kuuden Ulysseus-partnerikorkeakoulun edustajat Sevillan yliopistosta (Espanja), Genovan yliopistosta (Italia), Université Côte d’Azur’ista (Ranska), Košicen teknillisestä yliopistosta (Slovakia), MCI | Entrepreneurial School® -korkeakoulusta (Itävalta) ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta (Suomi).

”RADAR on Ulysseuksen seurannan, riskienhallinnan ja tarpeellisten muutosten observatorio”, kertoi Ulysseuksen pääkoordinaattori Carmen Vargas. ”Tämä on myös ainutlaatuinen ja innovatiivinen aloite Eurooppa-yliopistoille. RADAR toimii Ulysseuksen välineenä talouden, yhteiskunnan, työmarkkinoiden sekä uuden osaamisen ennakoijana ja havainnoijana niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.”

RADAR seuraa ja kerää tietoa tulevaisuuden suuntauksista samalla seuraten myös Euroopan komission koulutus-, kulttuuri- sekä tutkimusosastoja. Tällä varmistetaan, että Ulysseus pystyy mukautumaan tulevaisuuden prosesseihin ja kasvattamaan omaa muutoskapasiteettiaan sekä vaikutustaan.

RADAR-työryhmä

RADAR kokoaa yhteen pedagogiikan, yhteiskunnan, teknologian sekä talouden asiantuntijoita kahdestatoista eri korkeakoulusta. Asiantuntijoiden tehtävänä on arvioida sisäisesti Ulysseuksen edistymistä. Asiantuntijat ovat Ulysseuksen hallintoneuvoston ja pääkoordinaattorin valitsemia ja he arvioivat allianssin edistymistä erilaisilla laadukkailla työvälineillä ja -tavoilla. RADAR tuottaa toimintasuunnitelmia, vuosisuunnitelmia ja raportteja erityisesti verkkoalustan indikaattoreista sekä kerran vuodessa online-laatututkimuksen sekä Ulysseuksen tiedonlevitystä koskevan raportin.

Tavoitteet

RADAR Observatory arvioi Ulysseuksen tavoitteita ja tuotoksia. Se tarkastelee sekä globaaleja, EU:n sisäisiä, kansallisia, alueellisia että paikallisia trendejä ja käytänteitä sekä ohjaa Ulysseuksen toimintaa niiden mukaisesti. Tähän työhön tulee kuulumaan Euroopan koulutus- ja tutkimusalueiden yliopistostrategia, Euroopan uuden osaamisen agenda, Euroopan digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma, Euroopan perusoikeuksien kirja, Euroopan vihreä sopimus, uusi ”White Paper on Artificial Intelligence” sekä suunnitelmia koskien mm. Erasmus+- ja Horizon Europe -rahoitusohjelmat ja RIS3-strategiaa.

Teemat

RADAR Observatoryn jäsenet valitsivat kokouksessaan joukon ensisijaisia työstettäviä teemoja. Näihin kuuluu mm. vuosikertomuksen käyttöönotto, jossa tarkastellaan perusteellisesti Ulysseuksen yhteisten visioiden edistymistä ja esitetään kehitysehdotuksia kansainväliselle neuvottelukunnalle. Lautakunta valmistelee hallitusneuvostolle lopullisen ehdotuksen Ulysseuksen uusista toimista. Lisäksi RADAR auttaa uuden toimintasuunnitelman laatimisessa joka kolmas vuosi.

Tietoa Ulysseus-allianssista

Ulysseus on yksi 41 eurooppalaisesta korkeakouluverkostosta, jotka Euroopan komissio on valinnut tulevaisuuden yliopistoiksi. Ulysseuksessa on mukana kuusi korkeakoulua: Sevillan yliopisto Espanjasta (hanketta koordinoiva korkeakoulu), Genovan yliopisto Italiasta, Université Côte d’Azur Ranskasta, Košicen tekninen yliopisto, MCI (The Entrepreneurial School®) Itävallasta sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Suomesta. Verkosto mahdollistaa opiskelijoiden, tutkijoiden ja alumnien vapaan liikkuvuuden korkeakoulujen välillä, työharjoittelun eri maiden yrityksissä ja yhteiset vaikuttavat kansainväliset tutkimushankkeet.