Aliancia Ulysseus sa podieľa na Európskej noci výskumníkov sériou videorozhovorov so svojimi vedcami

Aliancia Ulysseus sa podieľa na Európskej noci výskumníkov sériou videorozhovorov so svojimi vedcami

Európska univerzita Ulysseus sa 24. septembra 2021 zapojí do Európskej noci výskumníkov – každoročnej akcie, koordinovanej v rámci programu Marie Skłodowska-Curie. Cieľom akcie je umožniť verejnosti spoznať vedecké a výskumné aktivity, vedcov a výskumníkov za nimi, ukázať ich dôležité miesto v modernej spoločnosti a prínosy ich práce pre každodenný život. Iniciatíva prepojí fyzické a online aktivity realizované súčasne v 371 mestách Európy.

Pri tejto príležitosti usporiada Európska univerzita Ulysseus sériu videorozhovorov o udržateľnosti a environmentálnych výzvach s významnými vedcami a výskumníkmi z každej partnerskej univerzity:

  • Dr. Minna-Maari Harmaala, odborná asistentka na Univerzite aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko);

  • Dr. Andreas Walter, špecialista na biotechnológie a potravinárske inžinierstvo v MCI | Entrepreneurial School® a manažér Ulysseus Inovačného Hubu pre potravinárstvo, biotechnológie a cirkulárnu ekonomiku (Rakúsko);

  • Dr. Martina Zeleňáková, profesorka na Inštitúte environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (Slovensko);

  • Dr. Adel Ben Youssef, profesor na Vyššom inštitúte ekonomiky a manažmentu Univerzity Côte d’Azur (Francúzsko);

  • Dr. Paolo Piccardo, docent na Katedre chémie a priemyselnej chémie Univerzity v Janove (Taliansko);

  • Dr. Daniel Coq Huelva, profesor Fakulty ekonomiky a podnikania na Inštitúte latinskoamerických štúdií Univerzity v Seville (Španielsko).

Táto virtuálna aktivita sa uskutoční v piatok 24. septembra prostredníctvom šiestich videorozhovorov, ktoré sa budú vysielať od 18.00 do 20.00 (CET) na oficiálnych stránkach aliancie Ulysseus Facebook, Youtube a LinkedIn. Cirkulárna ekonomika, zmena klímy, ekologická transformácia, energia z obnoviteľných zdrojov a nakladanie s odpadom patria v súčasnosti k najdiskutovanejším témam, úzko súvisiacich s Európskou zelenou dohodou, spoločnou témou Európskej noci výskumníkov v roku 2021 a jednou z politických priorít Európskej Komisie.

Na Európskej noci výskumníkov sa štyri partnerské univerzity aliancie zúčastňujú aj svojimi vlastnými projektami financovanými z akcií Marie Skłodowska-Curie: Technická univerzita v Košiciach, Slovensko (ERN 2021 SVK); Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko (VOYAGES); Univerzita v Janove, Taliansko (SHARPER) a Univerzita v Seville, Španielsko (OPENRESEARCHERS2021).

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.