COMPASS-työryhmä kokoontui Košicessa keskustelemaan Ulysseuksen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan ja -strategian kehittymisestä.

COMPASS-työryhmä kokoontui Košicessa keskustelemaan Ulysseuksen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan ja -strategian kehittymisestä.

Huhtikuun 27. päivänä Ulysseus-kumppaniyliopistojen edustajat osallistuivat COMPASS-foorumiin Košicen teknillisessä yliopistossa Slovakiassa.

Tilaisuudessa eri työryhmien jäsenet keskustelivat muun muassa seuraavista aiheista: Ulysseus-tutkimus- ja innovaatioagendan ja -strategian tilanteesta, digitaalisesta innovoinnista, sukupuolten tasa-arvoa koskevasta agendasta, avoimen tieteen resursseista ja ehdotuksesta muuttaa Ulysseus-innovaatiohubit ERA-hubeiksi (European Research Area Hubs)

Tutkimus- ja innovaatiostrategia

Sevillan yliopisto esitteli foorumin aikana viime kuukausien aikana tehtyä työtä Ulysseus-tutkimus- ja innovaatiostrategian kehittämiseksi.

Viime kuukausien aikana on pyritty kartoittamaan valmiuksia, yhteisvaikutuksia ja esteitä tiedonkeruun avulla. Allianssissa on toteutettu kyselytutkimuksia, haastatteluja sekä SWOT- analyyseja. Esiin on tuotu monia kysymyksiä, jotka ulottuvat tutkimus- ja innovaatiostrategioiden (T&I) kehittämisestä ja toteuttamisesta eri erikoisaloille sekä Ulysseuksen toiveisiin ja tarpeisiin.

Ulysseuksen laajana tavoitteena on kehittää innovaatioekosysteemi, joka löytää ratkaisuja yritysten ja yhteiskunnan keskeisiin haasteisiin monialaisen lähestymistavan avulla. Tämän T&K-lähestymistavan painopisteenä Ulysseuksessa ovat innovaatiohubit, ja vaikka kunkin keskuksen laajat aihealueet on määritetty, niiden on hyödynnettävä kumppaneiden kaikkia valmiuksia.

Sukupuolten tasa-arvoa koskeva ohjelma yliopistojen kehittämiseksi

Ulysseus R&I:n tasa-arvo-ohjelma oli keskeinen keskustelunaihe foorumin aikana. Genovan yliopisto, joka johtaa COMPASS-ohjelman vastuullisen tutkimuksen ja innovaation työpakettia, kehittää parhaillaan Ulysseus Gender Agenda for Transforming Universities –opasta. Asiakirjassa avataan parhaat käytännöt, joiden avulla voidaan sisällyttää tutkimuksen ja innovaation tasa-arvo-ohjelma korkea-asteen koulutukseen, mukaan lukien pakollinen sukupuolinäkökulman seulonta Ulysseus-pyyntöjen ja -ehdotusten yhteydessä, sukupuolten tasa-arvoa koskevat suunnitelmat, sukupuolten tasa-arvoon liittyvät prosessit sekä osallistavan kielen ja osallistavan visuaalisen materiaalin käyttö kaikissa tieteellisissä hankkeissa.

Sekä Ulysseus Gender Agenda for Transforming Universities -opas että Ulysseuksen T&I-strategia julkaistaan kesäkuussa 2022, jolloin vietetään ”COMPASS: Leading Ulysseus to become a European University excellence model through Research and Innovation” -hankkeen ensimmäistä vuosipäivää.

Kohti Ulysseus-innovaatiohubien muuttamista ERA-keskuksiksi.

Košicen teknillinen yliopisto ja Côte d’Azurin yliopisto antoivat yhdessä katsauksen työhön, jota on tehty Ulysseus-innovaatiokeskusten muuttamiseksi ERA-hubeiksi. Työhön sisältyi ERA-keskusten elinkelpoisuuden arviointi erilaisissa innovaatioekosysteemeissä, yhteentoimivuuden varmistaminen paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, keskusten saavutettavuuden parantaminen avoimen järjestelmän avulla ja sellaisten välineiden kehittäminen, joiden avulla muut voisivat toistaa konseptimme.

COMPASS-hanke

Horisontti 2020 -hanke COMPASS: Leading Ulysseus to become a European University excellence model through Research and Innovation on Ulysseuksen tutkimuksen lippulaiva.
Toiminta on osa Horisontti 2020 -puiteohjelman Science with and for Society -ohjelmaa (SWAF). Hanke tukee Ulysseuksen siirtymäprosessia kohti eurooppalaista yliopistoa yhteisen tutkimus- ja innovaatiostrategian avulla-