ULYSSEUS PARTNERS’ SHORT COURSES – APPLY  NOW!

Webinaari: “Uusia ideoita ikääntymisen ikiaikaiseen ongelmaan”

Côte d'Azurin yliopistossa sijaitseva ”Ulysseus Ageing and Wellbeing Innovation Hub” järjestää 22. helmikuuta klo 14 (CET) webinaarin "Uusia ideoita ikääntymisen ikiaikaiseen ongelmaan". Webinaarin vetäjänä toimii IRCANin (Institute for Research on Cancer and Aging) johtaja Eric Gilson, joka johdattaa yleisön ikääntymisbiologian saloihin ja uusimpaan tutkimustietoon aiheesta.

Johdanto

Ulysseus Eurooppa-yliopisto on hiljattain käynnistänyt uuden webinaarisarjan, jossa käsitellään keskeisiä alueellisia ja paikallisia haasteita. Webinaarit ovat osa toimintakalenteria, joka liittyy Ulysseuksen satelliittihankkeeseen (Horizon 2020) ”COMPASS: Leading Ulysseus to become a European University excellence model through Research and Innovation”, joka on Ulysseuksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioagendan ja -strategian lippulaiva. Ulysseus innovaatiohubien järjestämät webinaarit kokoavat yhteen asiantuntijoita mm. partnerikorkeakouluista, yritysmaailmasta sekä kansalaisjärjestöistä keskustelemaan keskeisistä alueellisista ja paikallisista haasteista.

Webinaari: “Uusia ideoita ikääntymisen ikiaikaiseen ongelmaan”

Vaikka ikääntyminen on universaali prosessi, sen biologiset mekanismit tunnetaan edelleen huonosti. Tulevina vuosikymmeninä yhteiskuntamme joutuu kohtaamaan kaksi mullistavaa muutosta: demografinen muutos, jossa yhä suurempi osa väestöstä on ikääntynyttä. Toinen muutos liittyy ympäristöön, joka vaikuttaa suoraan biosfääriimme. On tärkeää tarkastella molempia aiheita, sillä ikääntyminen vaikuttaa sosiaaliseen, poliittiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Vaikka ihmisten elinajanodote kasvaa maailmanlaajuisesti lääketieteen ja sosioekonomisen kehityksen ansiosta, saavutetut elinvuodet saattavat kulua huonossa tai erittäin huonossa terveydentilassa. Ikääntyminen aiheuttaa erityisiä, toistaiseksi ratkaisemattomia lääketieteellisiä ongelmia. Tiedämme ikääntymisen olevan ensisijainen riskitekijä monien kroonisten sairauksien ja syöpätautien kehittymiselle. Samaan aikaan ihmisen toiminta muuttaa perusteellisesti ekosysteemiämme ja vaikuttaa merkittävästi elävien organismien ikääntymisnopeuteen ja -olosuhteisiin – aina koralleista ihmisiin. Luonnonvaraisten eliöiden nopeutunut ikääntyminen on uhka biologiselle monimuotoisuudelle ja monien luonnonvarojen kestävyydelle. Nämä muutokset ikääntymisprosesseissa ovat suuri haaste maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuudelle, ja ne edellyttävät innovatiivista tieteellistä lähestymistapaa kestävien ratkaisujen löytämiseksi. Vanhenemisen biologia on yksi alati kehittyvistä aloista ja sen nykyiset saavutukset ovat vaikuttavia. Tulevalla vuosikymmenellä on odotettavissa useita lääketieteellisiä mullistuksia, jotka lisäävät terveen elinajan odotetta ja sen vaikutuksia kansanterveyteen, sosiaaliseen elämään, talouteen ja yhteiskuntamme eettisiin aspekteihin. Ymmärryksemme luonnonvaraisten eliöiden ikääntymiskehityksestä kasvaa jatkuvasti ja se luo mahdollisuuksia uusien ekosysteemien suojelustrategioille. Ikääntymisen biologian tutkimustoiminta on kuitenkin edelleen hyvin hajanaista tai enimmäkseen vasta kehittymässä Ranskassa, kun verrataan muiden kehittyneiden maiden toimintaan. Vaikka useita ikääntymisen biologisia tunnusmerkkejä on tunnistettu, hyvin vähän tiedetään ajasta riippuvista mekanismeista, jotka säätelevät tunnusmerkkien esiintymistä, voimakkuutta, elinkohtaisuutta ja seurauksia. Miten ne alkavat? Miten ne etenevät? Mikä on niiden yleisyys eri väestöissä ja väestöryhmissä? Onko olemassa ohjelmoitua epigeneettistä kelloa, joka hallitsee ikääntymisen tunnusmerkkien ilmaantuvuutta? Voiko kelloa kääntää taaksepäin? Näitä kysymyksiä käsitellään Côte d’Azurin yliopiston IRCAN-tiimin viimeaikaisten tutkimustulosten avulla.  

Puhuja:

Eric Gilson on yliopistoprofessori ja sairaalalääkäri (PU-PHCE) Nizzan Côte d´Azurin yliopistossa (UCA) ja Nizzan yliopistollisen sairaalan lääketieteellisen genetiikan osastolla. Hän on syöpätautien ja ikääntymisen tutkimuslaitoksen (IRCAN) johtaja. Hänelle myönnettiin vuoden 2019 Inserm Grand Prize -palkinto, ja hän on Euroopan molekyylibiologian järjestön (EMBO) ja Academia Europaean jäsen. Gilson on kansainvälisesti tunnettu uraauurtavasta työstään telomeereistä ja niiden yhteyksistä syöpätauteihin ja ikääntymiseen. Oman tutkimuksensa lisäksi kiinnostuksensa ikääntymisen biologiasta sai hänet perustamaan IRCANin vuonna 2012. IRCANiin kuuluu 15 tutkimusryhmää ja 200 työntekijää, joiden huippuosaaminen on kansainvälisesti tunnustettua. Tätä lähestymistapaa jatkaen hän koordinoi Inserm AGEMED- ja InterAging-verkostoja. Eric Gilson johtaa myös kiinalais-ranskalaista laboratoriota (syöpätaudit, ikääntyminen ja hematologia), jossa ovat mukana Ruijinin sairaala Shanghaissa, Inserm, CNRS, Collège de France sekä Côte d´Azurin, Grenoble-Alpesin ja Jiaotongin yliopistot.
Eric Gilson PU-PHCE Ryhmä ”Telomeerit, senesenssi ja syöpä”. Johtaja, IRCAN (syöpätautien ja ikääntymisen tutkimuslaitos) Côte d’Azur -yliopisto, Inserm, CNRS. Nizza, Ranska

More details about this webinar

Fasilitaattori Sylvain Antoniotti (Innovation Hub Coordinator) ja John Rowell (Inovation Hub Officer) Ulysseus Ageing and Well-being Innovation Hub:: Côte d’Azurin yliopisto, Ranska. Päivä | Tiistai 22. helmikuuta 2022 Aika | 14.00 – 15.30 CET Järjestäjä | Ikääntymisen ja hyvinvoinnin innovaatiokeskittymä, Côte d’Azurin yliopisto. Kieli | Webinaarin kieli on englanti Osallistumistodistus | Pyydettäessä. Webinaarin päätteeksi julkaistaan kysely. Kyselyyn vastanneille lähetetään osallistumistodistus pyydettäessä.

Did you miss this webinar? Watch it again

About COMPASS

COMPASS: Leading Ulysseus to become a European University excellence model through Research and Innovation” is a Horizon 2020 project of Ulysseus and the flagship for its R&I agenda and strategy. COMPASS has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No 101035809. The views and opinions expressed in this communication are the sole responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of the European Commission.