ULYSSEUS PARTNERS‘ SHORT COURSES – APPLY  NOW!

Viac ako 1000 zaregistrovaných účastníkov podujatia Open Event aliancie Ulysseus 11. mája

Viac ako 900 zaregistrovaných účastníkov podujatia Open Event aliancie Ulysseus 11. mája
Na burze verejného podujatia (Open Event) aliancie Ulysseus je už zverejnených viac ako sto ponúk pre výskumníkov, inovátorov, študentov, občanov a zástupcov spoločností, inštitúcií a mimovládnych organizácií. Podujatie umožní účastníkom z 30 krajín usporiadať virtuálne 1:1 stretnutia s cieľom podporiť ich sieťovanie a spoluprácu v rámci aliancie Ulysseus.

Na podujatie Open Event aliancie Ulysseus, ktoré sa bude konať online tento utorok 11. mája 2021 od 9:00 do 18:00 SEČ (pozrite si program tu), sa doteraz zaregistrovalo 1012 účastníkov z 30 krajín sveta. Účastníci podujatia budú mať možnosť dozvedieť sa viac o Ulysseus kampuse, jeho šiestich inovačných huboch a všetkých príležitostiach, ktoré môže Európska univerzita Ulysseus ponúknuť svojej komunite, vrátane akademických programov, výskumných a podnikateľských projektov a medzinárodnej mobility v širokej škále tém. Registrácia je bezplatná a otvorená aj počas konania podujatia prostredníctvom tohto odkazu.

125 uverejnených ponúk na vytváranie sietí

Cieľom tohto virtuálneho podujatia realizovaného cez online platformu B2match je prepojiť rôznych aktérov inovačného ekosystému aliancie Ulysseus a pomôcť spoluvytvárať štruktúry aliancie Ulysseus. Od spustenia registrácie  26. apríla bolo na platforme Open Eventu uverejnených 125 príležitostí pre výskumníkov, inovátorov, študentov, občanov a zástupcov spoločností, inštitúcií a mimovládnych organizácií na vytváranie sietí a spolupráce v rámci komunity Ulysseus vrátane tých, ktoré propagujú jej inovačné huby.

Možnosť organizácie 1:1 stretnutí s ostatnými účastníkmi

Táto jedinečná príležitosť získať nové kontakty pre ďalšie projekty a aktivity, aj v rámci programov Horizont Európa a Erasmus+, bude podporená možnosťou naplánovať si cielené 1:1 stretnutia počas podujatia.

Účastníci zo šiestich partnerských univerzít aliancie Ulysseus (Univerzita v Seville, USE, Španielsko; Univerzita v Janove, UniGe, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, UCA, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, TUKE, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola®, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), ako aj z 95 asociovaných partnerov aliancie, budú mať príležitosť spolupracovať so zástupcami iných Európskych univerzít, inštitúcií EÚ, spoločností, výskumných a vývojových inštitúcií, mimovládnych organizácií, združení a vládnych agentúr.

Nabitý program plný tém

Generálna koordinátorka aliancie Ulysseus Carmen Vargas odštartuje podujatie Open Event aliancie Ulysseus 11. mája o 9:30 (SEČ) uvítaním a predstavením programu podujatia Open Event.

Počas prvej plenárnej sekcie („Budovanie synergií medzi vzdelávaním, výskumom a inováciami: inovačný ekosystém aliancie Ulysseus“) dostanú od 10:30 SEČ slovo Sierd Cloetingh, prezident Akademia Europaea; Johan Stiernova, vedúci tímu a vedecký poradca pre politiku EÚ v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie (JRC) v Seville, a Siegfried Walch, koordinátor pracovného balíka 6 Mobilita a medzinárodný výhľad. Prezentujúci predstavia inovačný ekosystém aliancie, vrátane rôznych iniciatív na podporu cezhraničnej inovačnej spolupráce. Otvorenie podujatia a plenárne sekcie budú vysielané naživo prostredníctvom oficiálnych stránok aliancie Ulysseus na Facebooku, Twitteri a YouTube.

Tri paralelné sekcie dopoludnia

Po prvej plenárnej sekcii budú mať účastníci možnosť vybrať si jednu z troch paralelných sekcií (od 11:30 do 12:30 SEČ). Prvá z nich s názvom „Ako sa môžu študenti zúčastniť na Európskej univerzite Ulysseus?“ ponúkne úvod do aliancie Ulysseus z pohľadu študentov a jej príležitostí, ako je Ulysseus kampus, spoločné/dvojité študijné programy, mobility, stáže, programy kariérneho rastu, podnikanie a študentské združenia.

Na druhej paralelnej sekcii sa bude diskutovať o výzvach pri harmonizácii prístupu a stratégií partnerov aliancie Ulysseus k pokroku smerom k rodovej rovnosti, rešpektovaniu rozmanitosti a začleneniu pod názvom „Pohlavie v STEAM – Ulysseus iniciatívy“. Budú sa riešiť otázky ako integrovať pohlavie a rodový rozmer do výskumných a vzdelávacích činností a ako podporovať dodržiavanie rodovej rovnováhy a rozmanitosti vo výskumných tímoch.

Otvorená veda aliancie Ulysseus bude témou tretej paralelnej sekcie, v ktorej panelisti otvoria tému otvorenej vedy a najnovšieho vývoja, vrátane prezentácie ambícií politiky EÚ v oblasti otvorenej vedy a programu Horizont Európa.

Digitalizácia a umelá inteligencia

Hneď po obede, ktorý účastníci môžu využiť ako príležitosť na 1:1 stretnutia, začne druhá plenárna sekcia „Inovačné huby aliancie Ulysseus Digitalizácia a Umelá inteligencia: Nové príležitosti na vytváranie sietí v programe Horizont Európa a Erasmus+“.  Táto sekcia bude tiež vysielaná naživo.

Sylvain Antoniotti, koordinátor inovačného hubu starnutie a blahobyt (UCA); Viliam Fedák, za inovačný hub digitalizácia (TUKE); Erika Hlavatá a Ivan Filus (Národný kontaktný bod programu Horizont Európa na Slovensku); Ari Alamäki, koordinátor inovačného hubu umelá inteligencia (Haaga-Helia); Harri Ketamo (HeadAI, Fínsko) a Charles Bouveyron (3IA Institute, Francúzsko) sa budú zaoberať siedmimi témami súvisiacimi s digitalizáciou a umelou inteligenciou.

Ďalšie štyri paralelné sekcie v popoludňajších hodinách

Na záver podujatia Open Event aliancie Ulysseus sa o 15:00 (SEČ) uskutočnia posledné štyri paralelné sekcie: Prvá, zameraná na inovačný hub starnutie a blahobyt (UCA), bude prezentovať výskumné témy, oblasti spolupráce a vytváranie sietí na prepojenie výskumníkov.

Na druhej rečníci predstavia inovačný hub energetika, doprava, mobilita a inteligentné mestá (USE) vrátane jeho cieľov, štruktúr, spôsobu zapájania, cielených výziev na predkladanie návrhov (Horizont Európa, Erasmus+ atď.) a rôznych iniciatív, ktorými začne hub svoju činnosť.

Inovačný hub cestovný ruch, umenie a kultúrne dedičstvo (UniGe) sa predstaví počas tretej paralelnej sekcie v popoludňajších hodinách, vrátane otvorenej diskusie o budúcnosti cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva po pandémii Covid-19 a ďalších tém od digitalizácie k cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (UNSDG).

Ciele, mobilita a možnosti výskumu Inovačného hubu potravinárstvo, biotechnológie a cirkulárna ekonomika (MCI) budú predstavené počas štvrtej paralelnej sekcie prostredníctvom propagácie a implementácie diskusií výskumných skupín.