ULYSSEUS PARTNERS’ SHORT COURSES – APPLY  NOW!

Ulysseus-allianssin henkilökunta, tutkijat ja opiskelijat kokoontuivat Kosicessa Slovakiassa.

Kahden päivän aikana osallistujat keskustelivat Ulysseuksen tulevasta akateemisesta tarjonnasta, tutkimus- ja innovaatioagendasta sekä tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyöstä Ulysseuksessa.

Lähes sata Ulysseus-yhteisön jäsentä osallistui Košicen teknillisen yliopiston (TUKE) isännöimään kansaiväliseen kokoukseen Slovakiassa 27.–28.4.

Tapahtumaan osallistui korkeakoulujen edustajia, tutkijoita, opiskelijoita ja muuta henkilöstöä Ulysseus-allianssin partnerikorkeakouluista: Sevillan yliopistosta Espanjasta, Cote D’Azurin yliopistosta Ranskasta, Genovan yliopistosta Italiasta, Košicen teknisestä yliopistosta Slovakiasta, MCI | Entrepreneurial School® –korkeakoulusta Itävallasta ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta Suomesta.

Tapahtuma alkoi esityksellä ja lehdistötilaisuudella. Siihen osallistuivat kokousta isännöivän TUKE-yliopiston rehtorit, hanketta koordinoivan Sevillan yliopiston rehtorit, Cote D’Azurin yliopiston rehtori Jeanick Brisswalter, MCI rehtori Andreas Altmann, Haaga Helian vararehtori Salla Huttunen sekä Genovan yliopiston edustajat. Tapahtumaan osallistui myös Košicen hallintoalueen puheenjohtaja sekä Košicen kaupungin pormestari.

Puheensa aluksi Sevillan yliopiston rehtori Miguel Ángel Castro korosti Euroopan tämänhetkistä tilannetta sekä ”ihmisarvon kunnioittamisen, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen eurooppalaisten arvojen merkitystä”.

Rehtori totesi, että Ulysseus-yliopisto on täysin sitoutunut näihin arvoihin ja uskoo vakaasti koulutukseen, tutkimukseen ja innovointiin puolustuksensa peruspilareina.

”Olemme täällä tänään yhdessä ojentamassa auttavan kätemme ukrainalaisille ja osoittaaksemme solidaarisuutta kaikille maailman ihmisille ja instituutioille, jotka kärsivät sodan epäoikeudenmukaisista seurauksista”, hän lisäsi.

Castro tähdensi myös, kuinka tärkeää on jatkaa turvallisten ja osallistavien oppimistilojen rakentamista tieteen ja yhteiskunnan kehityksen edistämiseksi Euroopan sydämessä.

Tutkimus- ja innovaatioohjelma

Huippukokouksen asialistalla oli COMPASS-foorumi. Foorumissa tarkastellaan etenemistä Ulysseuksen tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta vastaavassa COMPASS-satelliittihankkeessa.

Ulysseuksen tavoitteena on kehittää innovaatioekosysteemiä löytämään ratkaisuja yritysten ja yhteiskunnan keskeisiin kysymyksiin monitieteellistä lähestymistapaa apuna käyttäen.

Kosicessa kokoontui myös allianssin tutkijoita, ja heillä olikin ainutlaatuinen mahdollisuus edistää työtään esimerkiksi robotiikan, datan ja tekoälyn tutkimus- ja innovointialueilla. Tutkijat osallistuivat myös brainstorming-sessioihin, jossa ideoitiin tulevia Horizon Europe -hankehakuja.

Lisäksi tutkijat vierailivat valikoiduissa tutkimuskohteissa, kuten Hydrogen Technology Centressä, Prototyping and Innovation Centressä sekä Automation, Mechatronics, Robotics and Production -instituutissa.

Opiskelijoiden kokous

Ulysseus on alusta alkaen houkutellut opiskelijoita mukaan Eurooppa-yliopiston rakentamiseen. Kosicen kokouksen aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus keskustella Ulysseus-opiskelijayhdistyksen perustamisesta ja sen kehittämisestä.

Tapahtuma kokosi yhteen myös eri alojen opiskelijoita kehittämään ideoita Ulysseuksen Open Classes -tilojen suunnittelua varten ottaen huomioon huhtikuun alussa järjestetyn verkkotyöpajan tulokset.

Akateeminen tarjonta ja yhteiset tutkinnot

Kokouksen yhtenä keskeisimmistä aiheista olivat sopimukset Ulysseuksen yhteisten koulutusohjelmien akateemisesta kehittämisestä.

Ulysseus Eurooppa-yliopisto on tehnyt kaksi ensimmäistä kaksoistutkintosopimusta, jotka hyväksytään ja allekirjoitetaan Helsingissä ensi kesäkuussa. Lisäksi hankkeessa työstetään ensimmäisiä yhteisiä Master- ja tohtoritason Energy, Transport and Mobility for the Smart Cities of the future -tutkintoja.

Ulysseus on myös tarjoamassa yksittäisille yhteistyökumppaneille kursseja sekä valmistelemassa yhteisiä yrittäjyyttä ja kestävää kehitystä käsitteleviä kursseja sekä kielikursseja tulevaisuuden taitojen kehittämiseksi. Ulysseus-allianssin opettajat ja henkilöstö ovat myös varautuneet erityisten taitojen koulutuksien toteutukseen ennen vuoden loppua.