ULYSSEUS PARTNERS‘ SHORT COURSES – APPLY  NOW!

Študenti európskej univerzity Ulysseus vyjadrujú svoje názory na kľúčové otázky k aktuálnym témam európskeho vzdelávania diskutovaným na budúcoročnej Konferencii o budúcnosti Európy

Open Event Flyer
Univerzita v Seville, ako koordinujúca univerzita aliancie Ulysseus, organizuje 3. decembra 2021 na svojej pôde verejné podujatie pre študentov aliancie Ulysseus (Open Event).

Konferencia o budúcnosti Európy je iniciatívou Európskej únie, prostredníctvom ktorej chce únia lepšie zapojiť svojich občanov do svojho diania, a zároveň posunúť ich návrhy a odporúčania Európskemu parlamentu, Európskej rade a zároveň pre Európsku komisiu. Jednou z tematických skupín konferencie bude práve vzdelávanie, mládež a kultúra.

K tejto iniciatíve sa hlási aj aliancia európskych univerzít Ulysseus pripravovaným podujatím v Seville. Počas participatívnych diskusií bude viac ako 50 študentov a 40 zástupcov zo šiestich partnerských univerzít aliancie viesť spoločne dialóg o budúcnosti európskych univerzít, ktorý na jar vyvrcholí uvedenou konferenciou.

Študenti sa zúčastnia dvoch workshopov cielene zameraných na kľúčové témy ako úloha univerzít v spoločnosti budúcnosti, nevyhnutné zmeny v obsahu a prostredí vzdelávania, či stratégie pre výskum a inovácie budúcnosti. Zároveň sa zapoja do prípravy prvého spoločného študijného programu aliancie zameraného na problematiku energií, dopravy, mobility a inteligentných miest.

Príprava stanoviska pre Manifest budúcnosti európskych univerzít

Počas prvého workshopu študenti prispejú svojimi myšlienkami, očakávaniami a podnetmi do Manifestu o budúcnosti európskych univerzít pripravovaného Európskou študentskou komunitou (European Student Community). Manifest bude predstavený verejnosti počas Konferencie o budúcnosti Európy.

Cieľom workshopu je formulovať jednotný názor na budúcnosť európskych univerzít, ktorý bude konsenzom medzi rozličnými postojmi a pohľadmi študentov reprezentujúcich alianciu Ulysseus. Stanovisko sa bude dotýkať kľúčových tém ako excelentnosť a inklúzia, digitálna a zelená transformácia, posilnenie európskeho prístupu a zapojenia kľúčových hráčov, problematika celoživotného vzdelávania, vrátane príležitostí pre formálne, neformálne a informálne vzdelávanie v rámci európskych univerzít.

Tvorba spoločného študijného programu orientovaného na problematiku energií, dopravy, mobility a inteligentných miest.

Hlavným cieľom tohto workshopu bude identifikovať potreby a očakávania študentov rôznych stupňov vzdelania a zamerania v súvislosti s prípravou prvého spoločného študijného programu k problematike energií, dopravy, mobility a inteligentných miest. Počas workshop sa uplatní prístup zdola nahor, čím sa zabezpečí aktívne zapojenie študentov aliancie do prípravy tohto programu a tým sa zaručí jeho transdisciplinarita, flexibilita a praktická orientácia s fókusom na študenta.

Aliancia Ulysseus sa plne orientuje na rozvoj inkluzívneho, udržateľného a excelentného európskeho vzdelávania a výskumu. Podujatie v Seville je oficiálnou sprievodnou akciou ku Konferencii o budúcnosti Európy, zosilňuje hlas jej komunity v rámci diskusií, ktoré sa vedú na európskej úrovni.

O ALIANCII ULYSSEUS

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v  Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côted’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.