ULYSSEUS PARTNERS‘ SHORT COURSES – APPLY  NOW!

Open Event – významná akcia pri budovaní pevných základov Európskej univerzity Ulysseus

Viac ako 1200 registrovaných účastníkov, vyše 50 bilaterálnych stretnutí a viac než 140 virtuálnych ponúk na projektovú spoluprácu v rámci programov Horizont Európa alebo Erasmus Plus – to sú len niektoré z výsledkov podujatia Open Event aliancie Ulysseus.

„Všetci ste teraz súčasťou komunity aliancie Ulysseus!,“ uviedla generálna koordinátorka aliancie Ulysseus Carmen Vargas vo svojej záverečnej reči na podujatí Open Event, ktoré sa uskutočnilo 11. mája 2021. „Svojou účasťou na dnešnom podujatí štartujeme jedinečnú cestu spolupráce a inovácií, hnaní pestrou ponukou príležitostí, ktoré prinesieme v nasledujúcich mesiacoch a rokoch a ktoré prispejú k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a Európskeho výskumného priestoru, a tým aj priamo k budúcnosti Európy,“ dodala Vargas.

Podujatie Open Event aliancie Ulysseus umožnilo viac ako 1200 prihláseným účastníkom nájsť, prostredníctvom platformy B2match, nové kontakty pre svoje výskumné, vzdelávacie a projektové aktivity. Tým sa podarilo prepojiť rôznych aktérov inovačného ekosystému aliancie Ulysseus a pomôcť pri spoluvytváraní štruktúry aliancie. Virtuálna platforma, ktorá bude k dispozícii ešte nasledujúci mesiac, priniesla nielen rozmanitý odborný program v 2 plenárnych a 6 paralelných sekciách, ale poskytla online priestor pre realizáciu vyše 50 1:1 stretnutí medzi zapojenými výskumníkmi, inovátormi, študentmi a zástupcami spoločností, inštitúcií a mimovládnych organizácií. Viac ako 140 príležitostí na spoluprácu, vrátane tých, ktoré propagujú inovačné huby aliancie, je stále prístupných online na trhovisku Open Eventu.

„Naše strategické priority pokrývajú množstvo rôznych tém, ktoré sú, samozrejme, načrtnuté aj v misii aliancie Ulysseus,“ poznamenal Sierd Cloetingh, prezident Academia Europaea, počas prvej plenárnej sekcie podujatia. Podľa Johana Stiernu, vedúceho tímu a vedeckého poradcu pre politiku EÚ v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie (JRC) v Seville: „Žijeme v historickej chvíli. Investujeme toľko peňazí, až je to desivé. Je to viac ako 10-násobok Marshallovho plánu po 2. svetovej vojne.“ V tejto súvislosti bude „počas počiatočného obdobia aliancie Ulysseus predložených najmenej 36 návrhov tzv. satelitných projektov, a to buď v rámci programu Erasmus+ alebo Horizont Európa,“ oznámil Siegfried Walch zo Spoločného medzinárodného centra aliancie Ulysseus.

Mobilita zohrala zásadnú úlohu v diskusiách, ktoré sa uskutočnili počas prvej plenárnej sekcie. „Cirkulácia mozgov je nevyhnutná. Nastavením nových platforiem, akou je aj aliancia Ulysseus, môžete vytvoriť synergiu tým, že budete aktívni na rôznych miestach a v rôznych oblastiach. Žiadny únik mozgov, ale skutočná synergia,“ uviedol Cloetingh. „To, čo dnes dopoludnia zažívame, je súčasťou budovania Európy. Európa, žiaľ, počas väčšiny svojej histórie, nebola pokojným miestom. Jej budovanie to zmenilo, aj vďaka vytváraniu sietí,“ dodal Stierna. Otvorenie podujatia aj plenárna sekcia boli vysielané naživo cez oficiálne stránky aliancie Ulysseus na Facebooku, Twitteri a YouTube.

„Predstavili sme našich šesť inovačných hubov, ktoré sú kľúčovými a unikátnymi štruktúrami v rámci iniciatívy Európskych univerzít a ktoré spoja študentov, výskumníkov, firmy a verejné inštitúcie s cieľom inovovať a spoločne vytvárať riešenia na výzvy, ktorým Európa čelí,“ vysvetlila Vargas. „Tieto inovačné huby sú navrhované tak, aby zabezpečili rozmanitosť, inkluzívnosť, rovnocennosť príležitostí, transparentnosť a environmentálnu udržateľnosť. Sme veľmi radi, že vďaka vášmu zapojeniu budeme vidieť aktivity a projekty, ktoré sa odštartujú v nasledujúcich mesiacoch.“ Nahrávky paralelných sekcií budú v najbližších dňoch sprístupnené na webovej stránke Ulysseus a jej sociálnych médiách.

„V súčasnosti budujeme a spolutvoríme jednotnú štruktúru našich inovačných hubov. Tie budú postavené na vstupoch všetkých partnerov aliancie s prihliadnutím na ich skúsenosti a lokálne špecifiká,“ vysvetlil Sylvain Antoniotti (koordinátor inovačného hubu Starnutie a blahobyt, Univerzita Côte d’Azur, UCA) počas druhej plenárnej sekcie venovanej digitalizácii a umelej inteligencii. Túto sekciu viedli inovačné centrá (huby) z Univerzity aplikovaných vied Haaga-Helia (Haaga-Helia, Fínsko) a Technickej univerzity v Košiciach (TUKE, Slovensko). „Digitalizáciu a umelú inteligenciu vidíme ako dve úzko prepojené domény,“ zdôraznil Viliam Fedák, špecialista inovačného hubu Digitalizácia (TUKE).

Budúcnosť aliancie Ulysseus

Kde vidíme našich šesť inovačných hubov za rok v tom istom čase, v máji 2022?,“ položila si rečnícku otázku Vargas v záverečnom slove. „Vidíme projekty a aktivity, ktoré vznikajú vďaka vzájomnej spolupráci a podpore zo strany aliancie Ulysseus a ktoré cielene financujú vaše zámery cez programy Erasmus+ a Horizont Európa. Vidíme, ako sa študenti, výskumníci, firmy a verejné inštitúcie spájajú prostredníctvom inovačných hubov aliancie Ulysseus a prepájajú svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti na zvládnutie výziev Európy.“

Medzi ďalšie príležitosti, ktoré aliancia prinesie, patria spoločné programy, mobility, vzdelávacie kurzy na báze MOOC  (Massive Open Online Course) či mikroosvedčenia (tzv. microcredentials) pre študentov s cieľom získať zručnosti a kompetencie žiadané na trhu práce. „Prioritne posilníme aj stáže a programy kariérneho rozvoja, podnikateľstvo a študentské združenia. Študenti našej aliancie sa budú môcť spolupodieľať na návrhu flexibilných učebných osnov so základnými kompetenciami a prenositeľnými zručnosťami,“ uviedla Vargas.

Aliancia Ulysseus čoskoro spustí svoju digitálnu platformu ako jednotný kontaktný bod pre všetky aktivity aliancie a sociálnu sieť, vrátane osobných podstránok venovaných výučbe, vzdelávaniu, výskumu a inováciám.

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola©, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.

Aktivity aliancie Ulysseus môžete sledovať prostredníctvom jej webovej stránkyprihlásením sa na odber jej štvrťročného bulletinu alebo prostredníctvom jej profilov na  FacebookTwitterLinkedIn a Instagram.

Ulysseus Open Event — Plenary session I: Building synergies between education, research and innovation: the Ulysseus Innovation Ecosystem | © Ulysseus European University
Ulysseus Open Event — Plenary session I: Building synergies between education, research and innovation: the Ulysseus Innovation Ecosystem | © Ulysseus European University
Ulysseus Open Event — Plenary session II: Digitalisation and Artificial Intelligence Innovation Hubs in Ulysseus: New opportunities for networking in Horizon Europe & Erasmus + | © Ulysseus European University
Ulysseus Open Event — Plenary session II: Digitalisation and Artificial Intelligence Innovation Hubs in Ulysseus: New opportunities for networking in Horizon Europe & Erasmus + | © Ulysseus European University