Ulysseus lanseeraa UlysseusCitiesMD:n, ensimmäisen eurooppalaisen yhteistutkinnon, joka yhdistää energian, liikenteen, liikkumisen ja älykkäiden kaupunkien teemat.

Genovassa järjestetyn Ulysseus-kokouksen aikana Sevillan yliopisto ja Genovan yliopisto saavuttivat jälleen uuden virstanpylvään hyväksymällä ja allekirjoittamalla uuden kaksoistutkinnon.

Ulysseus lanseeraa UlysseusCitiesMD:n, ensimmäisen eurooppalaisen yhteistutkinnon, joka yhdistää energian, liikenteen, liikkumisen ja älykkäiden kaupunkien teemat.

Kuuden kumppaniyliopiston edustajat (Miguel Ángel Castro, Sevillan yliopiston rehtori; Federico Delfino, Genovan yliopiston rehtori; Jeanick Briswalter, Université Cotê D’Azurin rehtori; Stanislav Kmeť, Kosicen teknisen yliopiston rehtori; MCI | The Entrepreneurial Schoolin edustajat ja Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun rehtori Minna Hiilos) juhlistivan Genovassa UlysseusCitiesMD:n – ensimmäisen energian, liikkuvuuden, liikenteen ja älykkäiden kaupunkien yhteistutkinnon – hyväksymistä ja eurooppalaista akkreditointia. Genovan tapahtumaan osallistuivat myös seuraavan Eramus + -haun uudet Ulysseus-jäsenten, Münsterin yliopiston ja Montenegron yliopiston, edustajat.

UlysseusCitiesMD-yhteistutkinto pyrkii tarjoamaan yhteisen ja kansainvälisen haasteseen perustuvan oppimisen tutkinto-ohjelman, joka yhdistää energian, liikenteen, liikkumisen ja älykkäät kaupungit poikkitieteellisellä tavalla. Näin ollen se vastaa keskeisiin haasteisiin energiasiirtymän ja hiilidioksidipäästöjen osalta. Opetussuunnitelma on suunniteltu houkuttelemaan korkeakoulutettuja opiskelijoita sekä EU:n sisältä että sen ulkopuolelta, ja se vastaa uusimpia työmarkkinoiden sekä tutkimus- ja innovaatiotarpeita, kuten siirtymistä kohti uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä älykkäiden kaupunkien ja kaupunkialueiden kehittämistä.

Yhteistyön voimaa

UlysseusCitiesMD- yhteistutkinto suunniteltiin yhdessä kuuden Ulysseus partneriyliopiston kanssa ja suunnitteluun osallistui kaikki oppilaitosten keskeiset toimijat. Yhteisstrategiassa käsiteltiin käytäntöjä sisäänottoon, opiskelijoiden valintaan, opintojen tunnistamiseen, opetukseen ja koulutukseen, ohjaukseen, seurantaan, arviointiin, liikkuvuuteen, harjoitteluihin sekä loppututkielman tekoon. Ulysseuksen opiskelijoilla ja yhteistyökumppaneilla oli myös ratkaiseva rooli yhteisen ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.

Opinto-ohjelma

Opinto-ohjelmassa suoritetaan yhteensä 120 opintopistettä kahden lukuvuoden aikana (4 lukukautta, 30 opintopistettä lukukautta kohti). Tutkinto koostuu kolmesta keskeisestä osasta ja perusopinnoista. Rakenteellisesti, UlysseusCitiesMD tarjoaa joustavia ja modulaarisia polkuja, joihin on integroitu liikkuvuus (fyysinen, virtuaalinen ja näiden yhdistelmä) ja harjoittelujaksot, jotka räätälöidään opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan tutkimusta, innovaatiota tai ammatillista toimintaa varten.

Ensimmäisen vuoden aikana ohjelma tarjoaa opiskelijoille teoreettisen taustan tulevaisuuden älykkäiden kaupunkien erityisistä teknisistä ja teknologisista näkökohdista, kun taas toinen vuosi on suunniteltu joustavammaksi. Akateeminen tarjonta kattaa monialaisia näkökulmia ja tarjoaa esimerkiksi intensiivisen kurssin yrittäjyydestä sekä muita lisäkursseja, jotka keventävät teknistä opetussuunnitelmaa ja antavat opiskelijoille tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja.

Toisen vuoden aikana opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa harjoittelujakso yrityksessä tai tutkimusryhmässä, mikä mahdollistaa syventymisen heidän erikoistumisalueisiinsa. Toisen vuoden lopussa opiskelijat kirjoittavat lopputyönsä, joka avaa ovet jatko-opintoihin tohtorin tutkintoa varten.

Kaksoistutkinnot

Edellisissä Ulysseus-kokouksissa tehdyn työn pohjalta, ja vahvistaakseen Ulysseuksen yhteistä akateemista tarjontaa, allianssissa on allekirjoitettu uusia kaksoistutkintosopimuksia. Genovassa järjestetyn Ulysseuksen huippukokouksen toisena päivänä hyväksyttiin ja allekirjoitettiin uusi kaksoistutkintosopimus lääketieteen ja farmaseuttisen biotekniikan aloilta Genovan ja Sevillan yliopistojen välillä.

Ulysseuksesta

Ulysseus Eurooppa-yliopistoallianssi on yksi 44 Eurooppa-yliopistosta Euroopassa. Ulysseuksessa on mukana kuusi korkeakoulua: Sevillan yliopisto Espanjasta (hanketta koordinoiva korkeakoulu), Genovan yliopisto Italiasta, Université Côte d’Azur Ranskasta, Košicen tekninen yliopisto, MCI (The Entrepreneurial School®), Itävallasta sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Suomesta. Kaksi uutta partneria: Münsterin yliopisto Saksasta ja Montenegron yliopisto Montenegrosta liitetään täysivaltaisiksi jäseniksi seuraavan rahoituskauden alkaessa loppuvuodesta 2023.