ULYSSEUS PARTNERS‘ SHORT COURSES – APPLY  NOW!

European flags
Mobility

Požiadajte o miesto v Európskom študentskom zhromaždení!

Na ustanovujúcom zasadnutí Európskeho študentského zhromaždenia sa zíde 200/300 zástupcov študentov určených vo všetkých 41 európskych univerzitných alianciách (EUA) na konferencii, ktorá sa bude konať v Európskom parlamente v Štrasburgu v marci 2022.

Read More