ULYSSEUS PARTNERS‘ SHORT COURSES – APPLY  NOW!

Aliancia Ulysseus sa podieľa na Európskej noci výskumníkov sériou videorozhovorov so svojimi vedcami

Cirkulárna ekonomika, zmena klímy, ekologická transformácia, energia z obnoviteľných zdrojov a nakladanie s odpadom patria v súčasnosti k najdiskutovanejším témam, úzko súvisiacich s Európskou zelenou dohodou.

Európska univerzita Ulysseus sa 24. septembra 2021 zapojí do Európskej noci výskumníkov – každoročnej akcie, koordinovanej v rámci programu Marie Skłodowska-Curie. Cieľom akcie je umožniť verejnosti spoznať vedecké a výskumné aktivity, vedcov a výskumníkov za nimi, ukázať ich dôležité miesto v modernej spoločnosti a prínosy ich práce pre každodenný život. Iniciatíva prepojí fyzické a online aktivity realizované súčasne v 371 mestách Európy.

Pri tejto príležitosti usporiada Európska univerzita Ulysseus sériu videorozhovorov o udržateľnosti a environmentálnych výzvach s významnými vedcami a výskumníkmi z každej partnerskej univerzity:

  • Dr. Minna-Maari Harmaala, odborná asistentka na Univerzite aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko);

  • Dr. Andreas Walter, špecialista na biotechnológie a potravinárske inžinierstvo v MCI | Entrepreneurial School® a manažér Ulysseus Inovačného Hubu pre potravinárstvo, biotechnológie a cirkulárnu ekonomiku (Rakúsko);

  • Dr. Martina Zeleňáková, profesorka na Inštitúte environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (Slovensko);

  • Dr. Adel Ben Youssef, profesor na Vyššom inštitúte ekonomiky a manažmentu Univerzity Côte d’Azur (Francúzsko);

  • Dr. Paolo Piccardo, docent na Katedre chémie a priemyselnej chémie Univerzity v Janove (Taliansko);

  • Dr. Daniel Coq Huelva, profesor Fakulty ekonomiky a podnikania na Inštitúte latinskoamerických štúdií Univerzity v Seville (Španielsko).

Táto virtuálna aktivita sa uskutoční v piatok 24. septembra prostredníctvom šiestich videorozhovorov, ktoré sa budú vysielať od 18.00 do 20.00 (CET) na oficiálnych stránkach aliancie Ulysseus Facebook, Youtube a LinkedIn. Cirkulárna ekonomika, zmena klímy, ekologická transformácia, energia z obnoviteľných zdrojov a nakladanie s odpadom patria v súčasnosti k najdiskutovanejším témam, úzko súvisiacich s Európskou zelenou dohodou, spoločnou témou Európskej noci výskumníkov v roku 2021 a jednou z politických priorít Európskej Komisie.

Na Európskej noci výskumníkov sa štyri partnerské univerzity aliancie zúčastňujú aj svojimi vlastnými projektami financovanými z akcií Marie Skłodowska-Curie: Technická univerzita v Košiciach, Slovensko (ERN 2021 SVK); Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko (VOYAGES); Univerzita v Janove, Taliansko (SHARPER) a Univerzita v Seville, Španielsko (OPENRESEARCHERS2021).

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.